Onze-Lieve-Vrouwekapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lennik
Deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik
Straat Saffelbergstraat
Locatie Saffelbergstraat zonder nummer, Lennik (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lennik (actualisaties: 16-05-2006 - 17-05-2006).
  • Adrescontrole Lennik (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Lennik (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouwekapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoge arduinen kapel uit de tweede helft van de 18de eeuw; sober versierde rondboognis geaccentueerd door een zware druiplijst met gestrekt uiteinde en sleutel, en geplaatst op een hoge buikige sokkel met verweerd opschrift: "Wilt U hier altijt wel Gedenken/ Maria een weesgegroet te schenken/ Ave Maria/ De weduwe Francis van Neckel/ en Simon van Neckel Haeren/ Zwaeger die hebben dese/ capelle hier aldus gesteld/ tot lof van Maria/ die hiervoor dezen in een/ cleyn capelleken geeert/ en aanbeden wierf/ opdat een ieder nu ook syne de/ votie en gebeden zoude/ vermeerderen de wel/ ke ik hop zij sal een/ hoven en voor ons opdragen een hae/ ren sone onzen heere/ Jesus Christus/ Amen".

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Sint-Kwintens-Lennik

Sint-Kwintens-Lennik (Lennik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.