Klooster ()

Beeldbepalend complex van klooster (nummer 19) en school (nummer 17), gelegen op een perceel tussen de Gravin de Merodestraat en de Schoolstraat, bestaande uit een vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock. Latere uitbreidingen van de school (heden het hoofdgedeelte met de lagere school) bevinden zich aan de Schoolstraat.

Vrijstaand dubbelhuis in een neotraditionele bouwstijl met neogotische inslag, van drie traveeën en twee bouwlagen onder haaks op elkaar gestelde leien zadeldaken met dakkapellen. Combinatie van verankerde bakstenen lijst- en trapgevels op bakstenen plint met verwerking van arduin voor puilijst, kordons, (tussen)dorpels, kraagstenen, omlijstingen, afzaat en negblokken van plint; decoratief metselwerk, confer gebruik van vormstenen en een donkerder gekleurde baksteen voor de omlopende muurbanden; houten kroonlijst op modillons. Voor- en achtergevel gemarkeerd door een licht uitspringende trapgevel; voorgevel met fraai uitgewerkte inkom onder een rechthoekige erker met leien dakje; achtergevel met kleine haakse uitbouw. Afwisseling van pseudo-kruisvensters, klooster- en bolkozijnen met segmentbogige bovenlichten onder een -met een donkerdere baksteen afgelijnde- ontlastingsboog; zandstenen hoekstenen, tussenstijlen van metselwerk (vormstenen) en/of arduinen (tussen)dorpels. In voor- en zijgevel (zuiden) is het originele schrijnwerk vervangen, uitgezonderd de gekoppelde drielobbig uitgewerkte spitsboogvenstertjes van de erker.

In achter- en zijgevel (noorden) bleef het origineel houten schrijnwerk bewaard. Met arduin omlijsting en getraliede keldervensters in plint. Een arduinen trap met bordes en smeedijzeren leuning leidt naar de korfbogige inkom met bekronende geblokte omlijsting onder een tweedelig en getralied bovenlicht. Erker uitgewerkt met een segmentboogvormig gemetste vloerplaat met arduinen hoekstenen steunend op zware dito consoles, symbolisch bas-reliëf met spreuk “christo in pauperibus” (zie bouwgeschiedenis).

Achtergevel met tevens korfbogige houten deur; aansluitend platform met vloer van cementtegels, vermoedelijk voorheen van een overdekte aanbouw.

Achter het klooster gelegen evenwijdig bakstenen bijgebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) met zijtrapgeveltjes; segmentbogige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk; arduinen dorpels. Aan de straat een bakstenen afsluitingsmuur geritmeerd door pijlers, dekstenen van kunststeen. In het verlengde van de inkomdeur een poortje tussen hogere pijlers met getoogde opening waarin een ijzeren deurtje.

Ten Zuiden een gebouwencomplex, oorspronkelijk gebouwd als tapijtfabriek (1930-1936), later verbouwd tot klasvleugels, inmiddels aangepast tot lokalen voor onder meer kinderopvang en de jeugdbeweging.


Bron: Beschermingsdossier DA002496 (2009)
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klooster [online], https://id.erfgoed.net/teksten/130643 (geraadpleegd op ).


Klooster ()

Voormalig klooster, samen met de aanpalende school opgericht in 1914-1922 met financiële steun van gravin Jeanne de Merode (zie gevelsteen met opdracht van de schenking aan Onze-Lieve-Vrouw). Neotraditioneel, alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met verspringende volumes onder haakse leien zadeldaken.

Combinatie van bakstenen lijst- en trapgevels met hardstenen puilijst, kordons en baksteenbanden, sierankers. Gekoppelde en getoogde vensters met hardstenen dorpels. Vernieuwde deur in korfboogomlijsting met tweedelig bovenlicht onder erker op hardstenen consoles, symbolisch bas-reliëf met spreuk "christo in pauperibus". Zijgevel met schouwaanzetten. Tuin afgesloten door bakstenen muur.


Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klooster [online], https://id.erfgoed.net/teksten/41247 (geraadpleegd op ).