Parochiekerk Sint-Gillis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Kumtich
Straat Sint-Gillisplein
Locatie Sint-Gillisplein zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Gillis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Gillis met kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 26-11-1942.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zuilenbasiliek met drie beuken van drie ongelijke traveeën en een ingebouwde westtoren.

Van de romaanse kerk uit de 12de eeuw resten de oostelijke delen: voornamelijk het koor met zijn merkwaardige, van architectonische versiering voorziene sluitingsmuur: drie registers verrijkt met boogfriezen van verschillend ritme, opgevangen door lisenen of colonnetten met gebeeldhouwde en van gestileerde motieven voorziene kapitelen en kraagstenen.

Puntgevel voorzien van drie arcades, mogelijk in navolging van de vroegere versiering, met invoeging van een ruw bewerkt bas-reliëf (bisschop of abt Sint-Gillis ?). De alleen bewaarde noordelijke apsis is verfraaid met arcaturen; zuidapsidiool gesloopt voor de oprichting van de moderne sacristie, doch duidelijke sporen bewaard binnenin onder de bepleistering.

Klein transept waarvan de noord- en zuidgevels vrij goed gerestaureerde sporen van boogstellingen rondom de vensters bewaren. Koor en transept overwelfd met kruisgewelven op de ongelijke bogen; recentere(?) tongewelven boven de kruisarmen. Imposten der arcade van het koor verrijkt met rozetten. Blinde hoofdbeuk, geflankeerd door in de 18de eeuw heropgebouwde zijbeuken.

Neogotische toren en bijgebouwen van 1838 door baron de Man (chronogram op de gevel). Restauratie van 1924 (gevelsteen in de zuidelijke transeptarm).

Kerkhof rond de kerk

Mobilair. Onder het doksaal, schilderijen met voorstelling van Heiligen Pieter-en-Paulus (17de eeuw); gepolychromeerd gotisch kruis in de zuidzijbeuk (16de eeuw); Maria met het Kind (16de eeuw); beelden van Sint-Gillis waaronder een gotisch (16de eeuw) en het andere met folkloristische inslag (18de eeuw) in de noordabsidiool; een Sint-Sebastiaan in de beuk (18de eeuw).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Kumtich

Kumtich (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.