Woning van Leuven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Baarle-Hertog
Deelgemeente Baarle-Hertog
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat 42, Baarle-Hertog (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Baarle-hertog (actualisaties: 18-06-2007 - 18-06-2007).
  • Adrescontrole Baarle-hertog (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Baarle-hertog (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning van Leuven

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiedokterswoningen
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Zogenaamd woning Van Leuven, van 1970 naar ontwerp van P. Neefs. Ruime dokterswoning bestaande uit groot balkvormig hoofdvolume van vijf traveeën (nok parallel aan de straat) waarin naar de straat toe -ter hoogte van travee twee en vier- twee kleinere balkvormige volumes zijn ingevoegd (loodrecht op de straat).

Modulair opgebouwde constructie van witgeschilderde snelbouwsteen en beton met grote rechthoekige glaspartijen, waarvan de afmetingen zijn terug te voeren naar de modulatie. De twee linkertraveeën van het hoofdvolume, met zithoek, bibliotheek en muziekkamer zijn meer dan 4 meter hoog. Drie rechtertraveeën met half ondergrondse speelkamer, garage en berging, op de bovenverdieping slaap- en badkamers.

Lagere uitbouwen met respectievelijk keuken en dokterspraktijk. Groot terras vooraan links tussen zithoek en keuken.

  • DE KOONING M., Paul Neefs, (Vlees en beton, nummer 19-20, 1992, p. 77).
  • S.N., Paul Neefs. Woningen 1958-1983, Turnhout, 1998, p. 38-41.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelstraat

Kapelstraat (Baarle-Hertog)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.