erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
46399
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46399

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op oude site gelegen hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot circa 1878. Verankerd bakstenen woonstalhuis van negen traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), met na de Tweede Wereldoorlog vernieuwd boerenhuis.

Stal met betonnen segmentboogvensters; oostelijke zijpuntgevel met aandak en vlechtingen, halvemaanvormige verluchtingsgaten, houten laadluik en rechthoekige deur met bovenlicht, beide onder houten latei; afhang aan erf.

Monumentale noordwestelijk georiënteerde langsschuur van vijf traveeën onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), eveneens opklimmend tot circa 1878, tussen 1967 en 1974 vergroot met varkensstal.

  • Gemeentearchief Baarle-Hertog, Machtiging verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 7/8/1967.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Baarle-Hertog, schetsen 1878/7, 1974/31.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46399 (Geraadpleegd op 08-05-2021)