erfgoedobject

Rentmeesterwoning De Snippelingen

bouwkundig element
ID
47005
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47005

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd De Snippelingen, naar het eertijds veelvuldig voorkomen van watersnippen op de ernaast gelegen vijver, die gedempt werd circa 1902.

Voormalige, heden leegstaande woning van de rentmeester van het kasteel. Schuin ingeplant breedhuis van zeven traveeën en één bouwlaaag onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen), opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met typische hoekblokken van zandsteen. Beluikte, rechthoekige vensters onder houten latei. Rechthoekige deur in entablementomlijsting van gesinterde baksteen, deels beschilderd; rechts een heden gedichte rondboogpoort, de voormalige stalpoort.

Bepleisterde en geprofileerde daklijst. Rechter zijgevel met behouden muurvlechtingen en aanbouwsel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Linker zijgevel met aangepaste muuropeningen, onder meer gedichte deur en oculus; aangebouwd varkenshok. Eertijds rood/zwart/oker beschilderde achtergevel met rondboogdeur en dito luik in de verhoogde deurtravee. Opkamer in de noordoosthoek.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bouwel, schetsen 1915/2.
  • DRIJBOOMS F., De Familie Mariën had wat te verdelen in de Snippelingen te Bouwel, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XVIII, 1991, nummer 2, p. 49-54.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rentmeesterwoning De Snippelingen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47005 (Geraadpleegd op 08-05-2021)