Rentmeesterwoning De Snippelingen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Bouwel
Straat Stationlei
Locatie Stationlei 1, Grobbendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grobbendonk (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Grobbendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rentmeesterwoning De Snippelingen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kasteeldomein Bouwelhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd De Snippelingen, naar het eertijds veelvuldig voorkomen van watersnippen op de ernaast gelegen vijver, die gedempt werd circa 1902.

Voormalige, heden leegstaande woning van de rentmeester van het kasteel. Schuin ingeplant breedhuis van zeven traveeën en één bouwlaaag onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen), opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met typische hoekblokken van zandsteen. Beluikte, rechthoekige vensters onder houten latei. Rechthoekige deur in entablementomlijsting van gesinterde baksteen, deels beschilderd; rechts een heden gedichte rondboogpoort, de voormalige stalpoort.

Bepleisterde en geprofileerde daklijst. Rechter zijgevel met behouden muurvlechtingen en aanbouwsel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Linker zijgevel met aangepaste muuropeningen, onder meer gedichte deur en oculus; aangebouwd varkenshok. Eertijds rood/zwart/oker beschilderde achtergevel met rondboogdeur en dito luik in de verhoogde deurtravee. Opkamer in de noordoosthoek.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bouwel, schetsen 1915/2.
  • DRIJBOOMS F., De Familie Mariën had wat te verdelen in de Snippelingen te Bouwel, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XVIII, 1991, nummer 2, p. 49-54.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationlei

Stationlei (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.