Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kasterlee
Deelgemeente Lichtaart
Straat Leistraat
Locatie Leistraat 29, Kasterlee (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kasterlee (adrescontroles: 01-02-2007 - 01-02-2007).
  • Inventarisatie Kasterlee (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Georiënteerde, driebeukige, neoromaanse pseudo-kruisbasiliek van 1864-1866 naar ontwerp van J. Van Gastel met toren uit einde 15de- begin 16de eeuw; gerestaureerd in 1971; renovatiewerken naar ontwerp van K. Bogaerts aan gang in 1998.

Westtoren van vier geledingen onder ingesnoerde naaldspits; schip van vier traveeën, transept van twee traveeën en koor van drie traveeën met halfronde sluiting.

Baksteenbouw onder leien bedaking. Versneden steunberen en gevarieerde omlopende baksteenfriezen. Rondboogvensters met tussenzuiltjes en oculus. Toren met korfboogpoort in natuurstenen omlijsting met chronogram eCCLesIa DIVae VIrgInI MarIae saCra jsr (1866), hoger spitsboognissen met heiligensymbolen (Sint-Cornelius, Heilige Maria en Heilige Lucia) en gotisch drielichtvenster, geheel gevat in doorlopende geprofileerde baksteenomlijsting. Polygonale noordelijke traptoren. Noordelijke transeptarm met Calvarie tegen oost-gevel (1839?). Diverse grafstenen. Bepleisterd en beschilderd interieur met rondbogen met lijstkapiteel op arduinen sokkel. Kruisgewelven met gordelbogen.

Mobilair

17de-eeuwse schilderijen van de Vlaamse School (Salomé draagt het hoofd van Johannes, Maria-Magdalena aan de voet van het Kruis), Onze-Lieve-Vrouw met Kind overhandigt de rozenkrans aan Heilige Dominicus (1846, H. Luyckx). Houten beelden van een Engel, Heilige Barbara, Heilige Lucia van Syracuse, Heilige Vrouw, Jezus aan het Kruis, Heilige Sebastiaan, Onze-Lieve-Vrouw van Smarten uit de 17de eeuw; van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Heilige Cornelius, Heilige Johannes de Doper uit de 18de eeuw en van Heilige Antonius abt uit de 19de eeuw. Koorgestoelte, preekstoel, lambrisering uit de eerste helft van de 19de eeuw, biechtstoelen uit midden 19de eeuw en communiebank van circa 1866. 17de-eeuws doopvont. Glasramen van circa 1870 door Ch. Levêque.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 15, Lichtaart dossier 1.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Herentals, Brussel-Antwerpen, 1977, p. 31-34.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leistraat

Leistraat (Kasterlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.