Teksten van Dokterswoning in neorégencestijl

Dokterswoning in neorégencestijl (2017)

Dokterswoning in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de arts J. De Deken, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1908. Het gebouw is sterk verwant met de hotels Davidis-Schulte en Le Blon uit 1902 in de Van Schoonbekestraat, en het hotel Fromm uit 1904 in de Molenstraat.

Emile Vereecken was als architect actief in Antwerpen van omstreeks 1890 tot midden jaren 1920. Hij startte zijn loopbaan op het architectenbureau van zijn vader Jean Baptiste Vereecken, en zette na zowat vijftien jaar samenwerking de succesvolle praktijk vanaf 1906 in eigen naam verder. Tijdens het decennium voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog evolueerde Vereecken’s architectuur van een overladen eclecticisme, naar de Frans georiënteerde beaux-artsstijl die ook de dokterswoning De Deken kenmerkt. Zijn belangrijkste creatie uit deze periode is het monumentale kantoorgebouw Bunge & C° in de Arenbergstraat. In de weinige projecten uit het vroege interbellum die van de architect gekend zijn, bevestigt hij zijn geloofsbelijdenis aan de klassieke, traditionele bouwkunst.

Het rijhuis van het bel-etagetype omvat vier bouwlagen en drie traveeën onder een plat dak. De lijstgevel onderscheidt zich door een parement uit witte natuursteen met schijnvoegen op pui en bel-etage, en een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst beantwoordt de opstand aan een drieledig schema, opgebouwd uit de gedrukte pui, de bel-etage en de hogere verdiepingen, waarvan de topgeleding als attiek is opgevat. Axiaal van opzet, legt de compositie de klemtoon op het hoger opgetrokken middenrisaliet. Dit laatste wordt op de bel-etage geaccentueerd door een rechthoekige erker waarop een smeedijzeren balkonborstwering, en hogerop door een omlijst, over de bovenverdiepingen oplopend gevelveld met een gebogen pseudo-fronton als bekroning. Verder regelmatig ordonnantieschema met registers van getoogde muuropeningen, de bovenvensters in vlakke of geriemde omlijsting met oren. Cartouchesleutels, gebogen waterlijsten en balustraden accentueren bel-etage en risaliet, lekdrempels op consoles en/of onderdorpel de hogere verdiepingen. Oorspronkelijk vormde het linker portaal de toegang tot het dokterskabinet en het rechter portaal tot de privé-woning, beide met vandaag verdwenen smeedijzeren vleugeldeuren. Een klassiek hoofdgestel met architraaf en houten kroonlijst op klossen en voluutconsoles vormt de gevelbeëindiging. Bewaard houten vensterschrijnwerk met typische roeden in het bovenlicht.

De rijwoning beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewoning, die wordt ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal, ontdubbeld door de diensttrap. Het gebouw beslaat de volledige oppervlakte van het perceel, met een geïncorporeerde lichtkoker achteraan. Volgens de bouwplannen biedt de lage begane grond ruimte aan het dokterskabinet met eigen inkomportaal, de biljartzaal en de keuken. Een enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht beslaat de bel-etage.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1908#845.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Dokterswoning in neorégencestijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202772 (geraadpleegd op 25-06-2021)


Dokterswoning (1979)

Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen te dateren in het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken uit witte natuursteen. Eerste bouwlaag - onder een brede puilijst - en tweede verdieping verlevendigd met bossages. Hoger opgaande middentravee benadrukt door een stenen erker bekroond met een balkonleuning op de tweede bouwlaag en door de doorlopende rondboogomlijsting van de bovenverdiepingen. Segmentboogvensters in geriemde omlijstingen met oren steunend op lekdrempels met paneelwerk; de vensters van de hoofdverdieping en het balkon worden bekroond met een gebogen waterlijst en een fraaie sleutel. Gebogen kroonlijst op klossen en consoles boven een omlopend geleed kordon.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Dokterswoning in neorégencestijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4921 (geraadpleegd op 25-06-2021)