erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 493   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/493

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heterogeen gebouw met volgende plattegrond: driebeukig schip van vijf traveeën van 1772; vierkante kruisingstoren uit het eerste kwart van de 17de eeuw, ten noorden geflankeerd door een overblijvende travee van het voormalig schip uit de 14de eeuw, ten zuiden door een sacristie van 1760 met oudere onderbouw; voorts een laatgotisch koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting van 1563-68, met aanleunend oorspronkelijk nisgraf van Steven van Liedekerke (ten noorden). Zandsteenbouw voor het koor en de sacristieën. Vierkante toren met speklagen van bak- en zandsteen op zandstenen sokkel (ten noorden). Classicistisch schip in baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor de plint, de vlakke kordons, de daklijst en hoekstenen; gebruik van arduin voor venster- en deuromlijstingen. Afdekking door middel van een groot leien zadeldak, afgewolfd aan de westzijde. Vrij gesloten westgevel met uitspringende portaaltravee. Rondboogportaal in een geprofileerde omlijsting van groenachtige zandsteen met hardstenen sluitsteen en jaartal 1772; rondboogvenster met ijzeren harnas in een vlakke omlijsting (arduin en zandsteenblokken). Horizontale geleding door middel van kordons in west- en zijbeukgevels laatst genoemde verlicht door middel van rondboogvensters in een geprofileerde omlijsting van arduin. Kruisingstoren met twee geledingen en stomp schilddak, spitsboogvormige galmgaten afgewerkt met druiplijstje, zonnewijzer aan zuidkant. Aanleunende noordelijke travee (14de eeuw) van zandsteen met voormalig oculus vergroot tot rondboogvenster. Ten zuiden, gelijkaardig ingebouwd muurpand met gedichte oculus. Koor gestut door middel van steunberen met dubbele versnijding. Spitsboogvormige koorvensters, drielichten met rozet, gemarkeerd door een doorlopend kordon ter hoogte van de onderdorpel en een over de penanten heen lopende booglijst; vernieuwd maaswerk. Calvarie in de tweede travee (zuidkant). Ten zuiden sacristie onder een lessenaarsdak (kunstleien), aanleunend tegen de toren, in een gevelsteen gedateerd 1760. Voorgevel deels opgetrokken uit zandsteen; getraliede rechthoekige vensters. 18de-eeuws stucplafond in het portaal. Driebeukige pseudo-basiliek geritmeerd door rondboogvormige scheibogen op Toscaanse zuilen. Overkluizing door bepleisterde koepelgewelven tussen gordelbogen op consoles. Zware pijlers en kruisribgewelf over de kruisingstoren. bepleisterde ornamenten uit de 17de-, 18de eeuw (?); sporen van het oorspronkelijk oculus in de zuidwand. Koor met kruisriboverwelving op laatgotische consoles, waarvan een bewaard aan de oost- en westhoek (stucwerk uit de tweede helft van de 17de eeuw).

Mobilair: Twee zijaltaren (vierde kwart 18de eeuw); koorbanken en - lambrisering in Lodewijk XVI-stijl (vierde kwart 18de eeuw); communiebank en preekstoel van 1786 van Alexis Starke; biechtstoelen van A. Nuetens, twee van 1753 en twee van 1779; tochtportaal, tribune met orgel (eind 18de eeuw). Nisgraf van Steven van Liedekercke († 1530) en Florence Wielants († 1506). Grafzerk van Ch. Ph. de Liedekercke († 1626) en Ph. Donguyes († 1662) tegen de koorsluiting.

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950, p. 15.
  • LEMAIRE R.M., Persoonlijk archief.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/493 (Geraadpleegd op 05-06-2020)