Teksten van Classicistisch herenhuis

Classicistisch herenhuis ()

Classicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand, daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw. De heer Verbeeck-Vanden Berghe liet in 1852 kleine gevelaanpassingen uitvoeren door de architect Henry Van Cuyck. Het betrof het toevoegen van lekdrempels aan de bovenvensters, een bredere vensteromlijsting en een ijzeren borstwering aan het middenvenster van de eerste verdieping, en het doortrekken van de kroonlijst over het fronton. De tot winkelpui verbouwde begane grond werd in de jaren 1990 gereconstrueerd met inbegrip van de spiegelboogdeur waarvan de sluitsteen het jaartal 1770 draagt.

Met een gevelbreedte van vijf traveeën omvat de voorname rijwoning drie bouwlagen onder een complex zadeldak (leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting op geprofileerde, hardstenen lekdrempels. De gereconstrueerde spiegelboogdeur in hardstenen omlijsting met neuten, imposten, cartouchesleutel en gestrekte waterlijst, en het aansluitende deurvensters met cartouchesleutel leggen de klemtoon op de middenas. Een breed geprofileerde houten kroonlijst, en een breed driehoekig fronton boven de drie middentraveeën, vormen de gevelbeëindiging. Dit laatste, oorspronkelijk een pseudo-fronton aangepast in 1852, rust op vier bewerkte consoles met stafwerk. Het timpaan wordt in de middenas geaccentueerd door pilastertjes en een risaliet, waarin een ronde oculus in vlakke omlijsting met sluitsteen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1852#625.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Classicistisch herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203960 (geraadpleegd op )


Herenhuis ()

Oorspronkelijk herenhuis van het dubbelhuistype, momenteel winkelhuis met bepleisterde en beschilderde laat-classicistische lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (gebitumeerd), waarschijnlijk daterend uit de 18de eeuw echter met kleine aanpassing van de kroonlijst in 1852; eveneens verbouwing van de begane grond tot winkelpui. Voorts rechthoekige vensters opgenomen in geriemde omlijstingen op geprofileerde lekdrempels; middenvenster op de tweede bouwlaag met brede omlijsting en bewerkte sleutel. Kroonlijst op kwarthol geprofileerde lijst onderbroken voor een markant driehoekig fronton met oculus; eerstgenoemde gedragen door vier consoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1852, Modern Archief 20.103/3, dossier 625.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Classicistisch herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5519 (geraadpleegd op )