Teksten van De Witte Lelie

De Witte Lelie ()

Complex herenhuis dat uit meerdere achter elkaar gelegen vleugels bestaat die in kern opklimmen tot de 16de en 17de eeuw, gescheiden door patio’s en binnentuinen. De voorbouw aan de straatzijde werd in het derde kwart van de 18de eeuw tot zijn huidige vorm aangepast of heropgebouwd in rococostijl. Het geheel onderging 1993-1997 een grondige renovatie tot wooncomplex met handelsruimte, onder leiding van het architectenbureau Driesen Meersman Thomaes. Daarbij werden de beschermde voorbouw, en nog aanwezige historische elementen als een in 1648 gedateerde muurschildering en een fragment van een Toscaanse galerij gerestaureerd en ingepast in een eigentijdse vormgeving. Landschapsarchitect Erik Dhont ontwierp de tuinaanleg.

De voorbouw met enkelhuisopstand omvat drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien schilddak met vergulde siervazen (nok parallel aan de straat). Een parement uit zandsteen in combinatie met blauwe hardsteen voor de plint, architraaf, poort- en vensteromlijstingen onderscheidt de lijstgevel. Asymmetrisch van opzet legt de compositie de klemtoon op het rechter poortrisaliet, dat als frontispice is geaccentueerd. De rondboogpoort gevat in een kwarthol geprofileerde omlijsting met neuten, imposten, een rocaillesleutel en -zwikken, wordt geflankeerd door Korinthische pilasters met spiegel op de schacht, die het hoofdgestel en de gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden dragen. Hierbij sluit het schouderboogvormige deurvenster van de eerste verdieping aan, gevat in een geriemde omlijsting met bewerkte postamenten als vleugelstukken, voluten op de borstwering, oren, een cartouchesleutel en een gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. De topgeleding vormt een spiegelboogvenster in kwarthol geprofileerde omlijsting met rocailles op de borstwering en als sluitsteen. De overige traveeën zijn opgebouwd uit getoogde, getraliede keldermonden en rechthoekige vensters in verkleinende ordonnantie, gevat in kwarthol geprofileerde omlijstingen op geprofileerde lekdrempels. Een klassiek hoofdgestel met gelede architraaf en gekorniste houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten vleugeldeur met rocaille op de makelaar en een sierlijk getraceerde waaier in het bovenlicht, smeedijzeren traliehekken op de begane grond en sierlijke borstweringen op de tweede verdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#940474.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: De Witte Lelie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/204029 (geraadpleegd op )


De Witte Lelie ()

Herenhuis zogenaamd "de witte lelie" gebouwd in rococostijl circa 1750. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien schilddak met siervazen (nok parallel aan de straat) Lijstgevel van witte natuursteen verlevendigd met arduin. Geleed kordon onder een eenvoudige omgetrokken kroonlijst. Derde travee uitgewerkt als hoekrisaliet waarin rondboogpoort met een geprofileerde omlijsting, waarvan de sluitsteen uitgewerkt is als cartouche met rocaillewerk. De poort wordt geflankeerd door gemoulureerde pilasters met Ionische kapitelen onder een zware gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden; prachtige poort met getraceerd bovenlicht. Hogerop venster in een spiegelboogomlijsting met sterk geprofileerd beloop, oren en vleugelstokken en op de derde bouwlaag een kleiner venster in spiegelboogomlijsting met rocaille-ornamenten en een schelpvormige sleutel. Verder rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine: De Witte Lelie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5556 (geraadpleegd op )