Teksten van Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Neoclassicistisch burgerhuis ()

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, in zijn huidige vorm het resultaat van talrijke verbouwingen. Het breedhuis oorspronkelijk met dubbelhuisopstand en slechts twee bouwlagen hoog, klimt minstens op tot de vroege 19de eeuw, wat een oudere, wellicht traditionele kern niet uitsluit. Charles De Meulenaer-Goubau (Antwerpen, 1772-Antwerpen, 1852), weduwnaar van Marie-Thérèse Goubau (1773-1836), liet in 1837 een tweede verdieping toevoegen. Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer van deze ingreep af te leiden. In 1887 verbouwde de architect Louis Hamaide de twee rechter traveeën tot een open winkelpui met smeedijzeren hekken in eclectische stijl, in opdracht van de slager Leonard Van Dievort, tot dan gevestigd aan het Kipdorp. Deze verhoogde in 1893 de tweede verdieping, bracht het huidige portaal, balkon en stucdecor aan. Uit het bouwdossier van deze laatste ingreep vallen de ontwerper of aannemer evenmin af te leiden. Vervolgens kwam het pand in het bezit van notaris Florent Boeynaems (Antwerpen, 1860-Antwerpen, 1915), die in 1898 door de aannemer Adolphus Kockerols de winkelpui liet verwijderen, en in 1899 de architect Jos. Bascourt engageerde voor de verbouwing van het interieur tot notariaat en gezinswoning, met onder meer een nieuwe traphal en achterbouw. Van 1888 tot 1894 gevestigd in Boechout, was Boeynaems van 1894 tot zijn overlijden in 1915 notaris te Antwerpen. Uit zijn huwelijk met Marie Coosemans (1866-1946), kwamen veertien kinderen voort, geboren tussen 1889 en 1910.

Rijwoning van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Geleed door kordonvormende lekdrempels, legt de opstand de klemtoon op de linker travee. Deze wordt gemarkeerd door het rechthoekige portaal gevat in een breed geprofileerde hardstenen omlijsting met schamppalen, en bekroond door een balkon op consoles, de borstwering met postamenten en siersmeedwerk. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters in geriemde omlijsting met oren, op de bovenverdiepingen verrijkt met sleutels. Een klassiek hoofdgestel met vernieuwde kroonlijst, op de hoeken steunend op trigliefen (rechts verwijderd), vormt de gevelbeëindiging. Fraai bewerkte houten vleugeldeur; gietijzeren voetschraper.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1837#113, 1887#132, 1893#588, 1898#1788 en 1899#177.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281303 (geraadpleegd op )


Burgerhuis ()

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (derde kwart van de 19de eeuw). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel; begane grond met imitatievoegen, rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen, op bovenverdieping verrijkt met sleutels en steunend op kordon vormende lekdrempels. Bewerkte houten vleugeldeur in een brede hardstenen omlijsting geflankeerd door schamppalen, afgedekt met een brede balkonplaat op consoles. Balkon met ijzeren leuning tussen postamenten. Gevelbeëindiging: geleed kordon, blind fries en kroonlijst op modillons en vlakke gegroefde consoles.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5762 (geraadpleegd op )