L-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Looverstraat
Locatie Looverstraat 5, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed L-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve met oude kern uit de eerste helft van de 19de eeuw; de hoeve staat als L-vormig weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

Het woonhuis bevindt zich in de haakse vleugel (nok loodrecht op de straat), stal en dwarsschuur in de vleugel aan straatzijde. Recentere stal (begin 20ste eeuw ?) tegenover het woonhuis.

Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Smeedijzeren muurankers. Het woonhuis telt vier traveeën; muizentandfries en dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen, een aantal gewijzigd. Boven de staldeur een laadvenster in het dak. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Zijgevels met aandak, vlechtingen, top- en schouderstukken.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenbeersel

Molenbeersel (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.