Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Straterstraat
Locatie Straterstraat 1, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve (nok loodrecht op straat) met ordonnantie: woonhuis-dienstgebouw. Leegstaand, vervallen en vrijwel volledig overgroeid. De inplanting dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw: reeds in de Atlas van de Buurtwegen (1845) staat hier een langgestrekte hoeve aangeduid.

Het huidige gebouw dateert uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Het woonhuis telt drie traveeën. Muizentandfries en dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen. De oudere kern uit de eerste helft van de 19de eeuw is zichtbaar in de linkerzijgevel: de muurvlechtingen van de zijgevel van een lager gebouw en een geprofileerd houten kozijn, voorheen beluikt, bleven hier behouden.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenbeersel

Molenbeersel (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.