Teksten van Les Marguerites

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7260

Les Marguerites ()

Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910. Opdrachtgever was de Nederlander Jacob Jan Hazelzet (°Rotterdam, 1874), handelsreiziger en later rekenplichtige van beroep. Hij vestigde zich in 1902 te Antwerpen, samen met de Duitse serveerster Gertrude Köerfer (°Röhe, 1874), beide vanuit hun respectievelijke geboorteplaats. Zij huwden te Antwerpen in juni 1910, en betrokken "Les Marguerites" in november van dat jaar, samen met de moeder van Hazelzet, Maartje Schippers (°Cillaarshoek, 1836). Hazelzet was vader van een zoon, Lambert Jan Constant Hazelzet (°Luik, 1896).

De bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht" werd opgericht in 1905, en is tot op vandaag als bouwbedrijf en vastgoedpromotor actief in Antwerpen. Veelal in opdracht van particulieren bouwde de maatschappij vóór de Eerste Wereldoorlog talrijke burgerhuizen in de nieuw aangelegde wijken van de stad zoals Zuid, Zurenborg en Jan Van Rijswijcklaan. Vanaf 1909 was Jules Hofman als hoofdarchitect van "Vooruitzicht" verantwoordelijk voor het ontwerp, wat de kwaliteit van de architectuur ten goede kwam. Hij bediende zich daarbij zowel van een sobere interpretatie van de art-nouveaustijl, als van een meer behoudend eclectisch of beaux-arts-idioom.

Aan Marialei en Helenalei bracht "Vooruitzicht" tussen 1907 en 1912 in totaal veertien bouwprojecten tot stand voor evenveel opdrachtgevers, die op één na bewaard zijn. Hofman nam de helft van de ontwerpen voor zijn rekening, aan de Marialei behalve de woning "Les Marguerites", de woningen "Julia & Walther" en "Maria", aan de Helenalei de woning Sorer, de woning Wolff, de woning Stefens en de woning Jans. Deze huizen behoren tot het latere werk van de architect, die sinds midden jaren 1880 actief was, en omstreeks de eeuwwisseling een belangrijke bijdrage leverde aan de Antwerpse art nouveau, met opmerkelijke panden als "De Zonnebloem" aan de Cogels-Osylei.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement uit witte Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door speklagen en ontlastingsbogen uit zwarte baksteen, met spaarzaam gebruik van natuursteen voor sluitstenen, hoekblokken, lateien en waterlijsten, op een plint uit blauwe hardsteen. Asymmetrisch van opzet, en geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet, dat op de bovenverdiepingen gevat is in een rondboog op pilasters. Een driezijdige erker markeert de begane grond, bekroond door een balkon met smeedijzeren borstwering tussen postamenten. Het boogveld is versierd met een kleurrijk sgraffitopaneel waarop de huisnaam “Les Marguerites” in een decor van margrieten; het smeedijzeren topstuk dat voorkomt op de bouwplannen is niet uitgevoerd of verdwenen. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van alternerend rondbogige en getoogde deur- en vensteropeningen. Houten kroonlijst met klossen en tandlijst als gevelbeëindiging. Het houten art-nouveau-schrijnwerk van de fraai bewerkte inkomdeur en de vensters met typische roeden in het bovenlicht is bewaard, evenals het sierlijke smeedwerk van de inkomluifel, de balkonborstweringen en het voortuinhek tussen gemetselde postamenten met hardstenen topstuk.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda, geflankeerd door de keuken met pomphuis in de achterbouw. De plattegronden van de bovenverdiepingen ontbreken in het bouwdossier.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1910#907; vreemdelingendossier 481#103238.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Les Marguerites [online], https://id.erfgoed.net/teksten/182032 (geraadpleegd op ).


Les Marguerites ()

Zogenaamd "Les Marguerites". Art-nouveau-enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Lijstgevel van witte baksteen met bredere, gebogen afgesloten linker travee; laatstgenoemde verticaal gemarkeerd door erker (begane grond) en aflijnende lisenen verbonden door rondboog, mooi sgraffitopaneel met bloemen en huisnaam; balkons met sierlijke ijzeren leuningen. Rondboog- en steekboogvensters met originele roeden. Oorspronkelijke deur met beglaasde luifel en rond bovenlicht. Afsluitmuurtje met sierlijk ijzeren hek (zie balkonleuningen).


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Les Marguerites [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7260 (geraadpleegd op ).