Teksten van Burgerhuis in art-nouveaustijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7518

Burgerhuis in art-nouveaustijl ()

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer L. Peeters, naar een ontwerp door Gerard De Ridder uit 1911. Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, wiens loopbaan kort na de eeuwwisseling van start was gegaan. Uit dezelfde periode dateren het hotel Bastiaens-Ruys aan het Vleminckveld en Papeteries De Ruysscher aan de Lombardenvest. Vóór de Eerste Wereldoorlog kwam ook een ensemble cottagevilla's tot stand in Ekeren. De Ridder associeerde zich omstreeks 1928 met de architect Joseph Hertogs, en zette na diens dood hun gezamenlijke praktijk verder. Tot de meest bekende realisaties van het bureau behoort de Arenbergschouwburg in de Arenbergstraat.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De sobere lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, discreet geaccentueerd door gele baksteen in de fries, op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Het gebruik van witte natuursteen is grotendeels beperkt tot de pui met rozettenfries, het balkon en hoofdgestel, sluitstenen en twee rozetten op de borstwering van de tweede verdieping. Geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op de middenas, die op de eerste verdieping wordt gemarkeerd door een balkon met bewerkte consoles en balustrade. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van achtereenvolgens korf-, rond- en steekbogige deur- en vensteropeningen met lekdrempel. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de fraaie inkomdeur met smeedijzeren waaier en vensters is integraal bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1911#640.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195252 (geraadpleegd op ).


Eclectisch rijhuis ()

Eclectisch rijhuis, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Licht gekleurde bakstenen lijstgevel met houten kroonlijst op modillons. Constructief en decoratief gebruik van natuursteen op de begane grond, voor het balkon en in het fries. Muuropeningen met diverse boogvormen.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7518 (geraadpleegd op ).