erfgoedobject

Landhuis De Schans

bouwkundig element
ID: 75560   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75560

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis De Schans
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Landhuis in cottagestijl, gebouwd circa 1897, circa 1901 uitbreiding aan de westzijde. Tot circa 1908 zomerverblijf van baron E. Van Eetvelde, persoonlijk medewerker van koning Leopold II en later staatssecretaris van Kongo. De familie was één van de grootgrondbezitters die zich bezighielden met de agrarische exploitatie van gronden aan de kanalen; zij lag mee aan de basis van de witzandwinning in de regio. In 1908 verkocht aan de zandwinningsmaatschappij SCR, inmiddels geëvolueerd tot het huidige SCR-Sibelco (zie gemeenteinleiding Dessel); vermoedelijk begin 20ste eeuw ingericht als tweewoonst met ambtswoningen voor directeur en hoofdingenieur. Heden deels in gebruik als woning deels als burelen, ontvangstruimte, en zo meer.

Samenspel van in- en uitspringende volumes, samen een zevental traveeën en twee bouwlagen onder een complexe overkragende bedaking van zadel- en schilddaken (nok evenwijdig met straat, leien). Bakstenen lijst- en puntgevels met gebruik van arduin voor plint, puilijst en lekdrempels; puntgevels al dan niet gekoppeld waarvan de geveltoppen met pseudo-vakwerk. Talrijke grote vensterpartijen in de vorm van meerledige zandstenen kruisvensters met hoekblokken; bewaard houtwerk. Inkomportaal met pseudo-vakwerk onder leien zadeldakje. Zijgevel van rechter gedeelte met houten balkon op opengewerkte consoles onder afgewolfd leien dakje. Omringend park met verschillende vijvers, prieeltje, bruggen van smeedijzer of van cementrustiek met imitatie van knoestige boomstammen. De grote vijver ten zuiden van het kasteel is de oude zandwinningsput "Van As" (5 hectare); ten westen een jong berkenbos.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Dessel, schetsen 1897/7, 1901/17.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Landhuis De Schans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75560 (Geraadpleegd op 08-08-2020)