erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75767
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75767
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 10de eeuw doch later aangepast; bestaande uit een woonstalhuis van vijf + vier traveeën met lange aansluitende uitbouw, vermoedelijk circa 1924 herbouwd zie kadaster, en grote zuidelijk gelegen langsschuur. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (woonstalhuis en schuur respectievelijk nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, zwarte en rode mechanische pannen) of afgewolfd zadeldak (uitbouw nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met lijst- en puntgevels op gecementeerde plint.

Woonstalhuis verlevendigd met muurbanden, booglijsten en paneeltjes van contrasterend metselwerk en afgesloten met muizentandlijst, kleurrijke tegelfries en houten kroonlijst op modillons. Segmentbogige muuropeningen, de woonhuisvensters met luiken en beschilderde lekdrempels. Woongedeelte met dubbelhuisopstand, noordoostelijke opkamer en -kelder, en tot vroegere bouwperiode opklimmend, ingekast beluikt houten raam in de zijpuntgevel. Stalgedeelte met en segmentboogpoort en dito betonnen vensters in de voorgevel, rechthoekige deur onder houten latei en houten laadluik in de zijpuntgevel en rechthoekige poort in de afhang. Uitbouw met rechthoekige muuropeningen onder houten latei.

Driebeukige langsschuur van zes traveeën met segmentboogpoorten; afhang met rechthoekige vensters en deur onder houten latei. Constructie van eikenhouten dek- en ankerbalkgebinten met pen- en gatverbindingen en telmerken.

Doorgang tussen woonstalhuis en schuur met ijzeren hek en bakstenen pijlers. Deels met kasseien verhard erf.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schets 1924/12.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n6, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75767 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.