erfgoedobject

Café De Zwaan

bouwkundig element
ID
77701
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77701
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoekhuis, eertijds naar verluidt winkel met café zogenaamd "Sint-Sebastiaan", nu café zogenaamd "De Zwaan" (zie huisnaam in grote letters boven rechter raam). Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 door Ph. Van Lippevelde, winkelier. In 1931 achteraan uitgebreid met een feestzaal. Vervolgens in 1937, huis vergroot en bestemming feestzaal gewijzigd.

Hoekgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), opgetrokken uit baksteen, nu witgeschilderd op een gecementeerde bruingeschilderde plint. Voorgevel gemarkeerd door een middenrisaliet en brede hoeklisenen, bovenaan verbonden door een boogfries op consooltjes. Aflijnende bakstenen muizentandfries onder de houten kroonlijst. Begane grond met verbrede vensters onder ijzeren I-latei met rozetjes en bovenlichten met roedeverdeling en structuurglas. Rechthoekige bovenvensters op hardstenen dorpels, eveneens onder I-lateien, voorzien van nieuw schrijnwerk.

Zijgevel met breed venster en oculus; getoogd bovenvenster en zijpuntgevel bezet met leien.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Café De Zwaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77701 (Geraadpleegd op )