Teksten van Restanten van twee Duitse betonnen militaire posten

Duitse betonnen constructie van de Eerste Wereldoorlog en twee restanten van Duitse betonnen constructies ()

Gelegen in weide bij hoeve nummer 87. Eén intacte Duitse betonnen constructie van de Eerste Wereldoorlog en twee restanten van Duitse betonnen constructies.

Ten westen van de weg Woumen - De Kippe (gehucht van Merkem) bouwden de Duitsers gedurende de Eerste Wereldoorlog een aantal stellingen (zie ook onder Iepersteenweg zonder nummer, bij nummer 75 en Heugstraat zonder nummer, bij nummer 14) uit, deel uitmakend van de "Brabantlinie" of de eerste Duitse linie. Iets ten zuiden van deze constructies bevond zich een aftakking van de smalspoorweg langs de Iepersteenweg, aftakking naar "Luigem" (Merkem) en de Drie Grachten (Noordschote, Lo-Reninge).

Vrijstaande bovengrondse betonnen constructie onder nagenoeg vlak dak. Het beton werd gegoten tegen een houten bekisting. Aan noordwestzijde, restanten van aangebouwde muur met uitsparingen, wellicht een deel van een nu verdwenen gebouw. Aan de zuidoostzijde, deuropening die via een korte gang toegang verschaft tot twee ruimtes. Aan de noordoostzijde twee grote en twee kleinere muuropeningen. Binnenin, tal van uitsparingen waarin soms nog hout aanwezig. Van de twee restanten van Duitse betonnen constructies staan enkel nog stukken van muren overeind. Voor de ene constructie werden stukken beton, gewapend met ijzer gegoten tegen een houten bekisting. Bij de andere constructie werd een bestaand bakstenen gebouw gebruikt om het beton tegen te gieten.

  • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn: Restanten van twee Duitse betonnen militaire posten [online], https://id.erfgoed.net/teksten/79477 (geraadpleegd op )


Restanten 2 betonnen constructies Iepersteenweg 87 (Houthulst - WOI) ()

In een weide achter boerderij Iepersteenweg 87, op het gehucht Zandhoek, staat één nagenoeg intacte Duitse betonnen constructie met vlakbij de restanten van minimum twee andere constructies. Op circa 250 meter ten zuidoosten, in de tuin van Iepersteenweg 75, staat nog een betonnen militaire post. Deze constructies zijn gelegen ten zuiden van het natuurreservaat “Blankaart” op 2,5 kilometer ten noorden van Merkem en op 6 kilometer ten westen van Houthulst, in een vlakke, landelijke omgeving.

Historische achtergrond

Ten westen van de weg Woumen – De Kippe waren ter hoogte van de Zandhoek en kilometerpaal 14 stellingen uitgebouwd, met 'Unterständen' en mitrailleurposten, die in feite deel uitmaakten van de 'Brabantlinie'. Iets ten zuiden van deze constructies was een aftakking van de smalspoorweg die de huidige provinciebaan volgde en hier aftakte richting Luighem en de Drie Grachten.

Beschrijving

Restanten van twee betonnen constructies, waarbij enkele stukken van de muren overgebleven zijn. Voor de ene constructie werd het beton, gewapend met ronde ijzers, gegoten tegen een houten bekisting. Hier is nog de aanzet van een vensteropening te zien. Bij de andere constructie werd gebruik gemaakt van een bestaand gebouw, opgetrokken uit bakstenen, die nog steeds te zien zijn.

  • Captured German Trench and Operations Maps from the National archives [CD-rom uitgegeven door The Naval & Military Press], Duitse militaire kaart: "Stellungskarte Diksmuide Süd", 1/20.000, september 1917.

Bron: WOI Relict (1595): Restanten 2 betonnen constructies Iepersteenweg 87 (Houthulst - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele: Restanten van twee Duitse betonnen militaire posten [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196113 (geraadpleegd op )