erfgoedobject

Alleenstaande woning

bouwkundig element
ID: 80003   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80003

Beschrijving

Alleenstaande woning met dubbelhuisopstand; vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), volgens bewoonster, van 1911.

Haag aan straatzijde, deels van meidoorn, met centraal ijzeren toegangshek tussen bakstenen muurtjes.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; bewaard houtwerk doch aangepaste kroonlijst. Gevel gemarkeerd door lisenen met verbindende rechte muizentand met dropmotief en door gecementeerde muurbanden ter hoogte van hardstenen lekdrempels, tussen- en bovendorpels. Getoogde muuropeningen met gecementeerde boogvelden. Zijgevels met telkens twee getoogde vensters in geveltop.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Alleenstaande woning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80003 (Geraadpleegd op 01-06-2020)