Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat Krekelhoeve
Locatie Krekelhoeve 3, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaande langgestrekte hoeve met ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis met dubbelhuisopstand, laatstgenoemde van drie traveeën, het geheel van één bouwlaag onder geknikt zadeldedak (nok paral aan de straat, kunstleien), volgens bewoner van 1928.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met vernieuwd houtwerk, onder meer geprofileerde kroonlijst. Aflijnende rechte muizentand. Rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-balken met rozetten, eveneens bij rechterzij- en achtergevel. Bewaarde schuurpoort en staldeur onder betonnen lateien.

Opkamer achteraan links, confer betralied rechthoekig keldergat in rechterzijgevel. Achtergevel met recente aanbouwsels onder lessenaars- en plat dak.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Hamont

Hamont (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.