Café en winkel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat 't Lo
Locatie 't Lo 46, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café en winkel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés, schuren, stallen, winkels
DateringWO I

Beschrijving

Alleenstaand dubbelhuis, voormalig café en winkel, heden woning; vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), volgens eigenaar van 1914. Beukenhaag aan straatzijde en notelaar achteraan.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; deels bewaard houtwerk, onder meer geprofileerde kroonlijst op klossen. Gevel gemarkeerd door ritmerende lisenen, deurrisaliet en verbindende dubbele overhoekse en rechte muizentand. Beluikte getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels.

Zijgevels met telkens vier gelijkaardige vensters, ten noorden beneden beluikt, ten zuiden eertijds. Achteraan rechts, haakse voormalige stallen en dwarsschuur, heden als woning ingericht, met gecementeerde plint, aflijnende overhoekse muizentand, getoogde, rechth. en rondbogige muuropeningen, voor het merendeel aangepast, doch bewaarde schuurpoort.

In het verlengde hiervan, recente aanbouw in plaats van vroegere latrine. Het huidige terras vervangt een vroegere aanbouw onder lessenaarsdak (mechanische pannen).

Ten noorden, losstaande latere garage, eertijds varkensstal, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, dito pannen), met rechthoekige muuropeningen.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Hamont

Hamont (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.