erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 83605   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83605

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve, uit de 19de eeuw, thans in twee eigendommen opgesplitst.

Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom het trapezoïdale erf.

Ten noordoosten van het erf, woonhuis (nok parallel aan de straat). Zijgevel, erfgevel en twee traveeën van de straatgevel bewaard in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op lage, bakstenen stoel en gepikte plint. De rest (recent) versteend. Rechthoekige beluikte vensters en deuren.

Ten zuiden, stal van vier traveeën. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op sommige plaatsen door baksteen vervangen. Acht stijlen en twee hoekstijlschoren bewaard in de achtergevel. Recente varkensstal ten noorden van erf.

Ten westen, dwarsschuur van drie traveeën. Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, bewaard in de voorgevel. Lage bakstenen stoel. Achtergevel vernieuwd in baksteenbouw.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83605 (Geraadpleegd op 23-10-2020)