erfgoedobject

Hoeve Colpaert

bouwkundig element
ID: 88987   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88987

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Colpaert
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve zogenaamd " Colpaert". Losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard en deels begraasd erf.

Volgens het primitief kadasterplan van circa 1830 waren de percelen nog onbebouwd. In 1876 wordt volgens het kadaster een fazantenhok gebouwd. Het boerenhuis wordt samen met een kleine stal gebouwd in 1879. De stal wordt in 1884 afgebroken en vervangen door een grote schuur. In 1931 wordt het hoenderhok afgebroken. Het fazantenhok achteraan de woning wordt vergroot in 1952. In 1974 wordt naast de woning een klein losstaand volume opgetrokken wat in 1983 wordt verbouwd.

Ten zuiden boerenhuis, volgens het kadaster gebouwd in 1879, van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Verankerde rode baksteenbouw wordt verticaal geritmeerd door rechthoekige traveenissen. Gepekte plint. Verhoogde begane grond. Gevel opengewerkt met segmentboogvormige muuropeningen. Rechts lager volume van twee traveeën met gelijkaardige muuropeningen en sporen van een segmentboogpoort.

Ten westen imposante schuur en stal met U-vormige plattegrond. Volgens het kadaster gebouwd in 1884. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Gepekte plint. Segmentboogvormige poortdoorgangen. Rechtervleugel met gietijzeren kolommen, troggewelven en I-profielen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1879/13, 1884/9, 1952/44, 1974/83, 1983/30.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Colpaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88987 (Geraadpleegd op 15-12-2019)