459 resultaten


ID: 82824 | Bouwkundig element

Rijksnormaalschool

Hugo Losschaertstraat 5B, Klaverstraat 46-50, Schuttersstraat 10, Sint-Jorisstraat 69-71 (Brugge)
Voormalige Rijksnormaalschool, heden Departement Lerarenopleiding. Oorspronkelijke locatie van het Oudhof van de schuttersgilde van Sint-Joris. Complex bestaande uit het schoolgebouw (nummer 71) met imposante ingang aan Sint-Jorisstraat en links ervan de oorspronkelijke directeurswoning (nummer 69).


ID: 301660 | Bouwkundig element

Huis de Galeye

Jakob van Ooststraat 6-8, Vlamingstraat 25 (Brugge)
Het hoekpand dateert in hoofdzaak uit de 19de- en 20ste eeuw met behouden elementen van de middeleeuwse constructie, het laatmiddeleeuws huis de Galeye.


ID: 81981 | Bouwkundig element

Herenhuis

Katelijnestraat 27, 27B (Brugge)
Herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), oudere kern opklimmend tot circa 1300, zie kelder. Huidig pand gebouwd na 1813 en inmiddels gesplitst in twee panden. Bepleisterde en deels beschilderde lijstgevel met deels bepleisterde en deels natuurstenen plint. Begane grond gedeeltelijk aangepast.


ID: 82000 | Bouwkundig element

Herenhuis

Katelijnestraat 82-84 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op L-vormige plattegrond. In oorsprong links diephuis, mogelijk uit de tweede helft van de 14de eeuw, zie sporenkap en baksteenformaat. Later samengevoegd met breedhuis rechts. Heden gedateerd "1647" doch grondig hersteld in 1901. "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


ID: 81978 | Bouwkundig element

Godshuis Rooms Convent

Katelijnestraat 9-19 (Brugge)
Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.


ID: 29377 | Bouwkundig element

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1, zonder nummer, Philipstockstraat 13 (Brugge)
Voormalige Sint-Pieterskapel en ambachtshuis van de kaarsgieters, heden zogenaamd "'t Keerske". Kapel oorspronkelijk bestaande uit een crypte, heropgebouwd circa 1389 en sinds 1581-1593 in gebruik als vereringskapel van het ambacht van de kaarsgieters. De ingebouwde voorgevel is gedeeltelijk zichtbaar vanop een kleine koer: bakstenen tuitgevel van één travee en twee bouwlagen. Op begane grond blinde arcade, mogelijk uit de 14de eeuw. Ambachtshuis opgevat als breedhuis van twee bouwlagen met jaarankers 1615.


ID: 29379 | Bouwkundig element

Stadswoningen De Rode Leeuw en De Bijbel

Kelkstraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk drie diephuizen met een ritmiek van twee traveeën en twee bouwlagen onder drie gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen).


ID: 82493 | Bouwkundig element

Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel

Kreupelenstraat 8, 12-16 (Brugge)
Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat.


ID: 83344 | Bouwkundig element

Stadswoning

Langestraat 127 (Brugge)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


ID: 82360 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.