7810 resultaten


ID: 81145 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Erembodegem

Herembodegemstraat 75 (Zwevegem)
Herembodegemstraat nr. 75. Historisch belangrijke hoeve z.g. "Het Goed te Erembodegem". Bestaan van de hoeve toponymisch gestaafd tot in 1304 (vermelding in archiefdocumenten als "d'Erboudenghem"). De hoeve vormt in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime de kern van een heerlijkheid met dezelfde naam. De heerlijkheid hing af van het Doornikse en had


ID: 81296 | Bouwkundig element

Wegkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en aan het Heilig Hart

Kannootdries zonder nummer (Zwevegem)
Kannootdries z.nr./ Wittogstraat. Wegkapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Lourdes en aan het H. Hart, oorspronkelijk toegewijd aan St.-Rochus. Een houten plankje in de kapel met opschrift ROCHUS herinnert hieraan. De kapel gaat terug op een oudere stichting en wordt reeds aangegeven op het landboek van Sint-Denijs-Doornikse van 1779. Volume tevens weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca.


ID: 81147 | Bouwkundig element

Sint-Elooiskerk

Kerkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Georiënteerd neogotisch bedehuis, heropgebouwd in 1918 naar de originele plannen van 1874 en naar ontwerp van architect Leopold De Geyne (Kortrijk). Het gebouw is omgeven door verschillende loofbomen. Aan de voorzijde zijn er enkele kerkbanken, achter het koor ligt een pastoorspad.


ID: 81079 | Bouwkundig element

Historische hoeve 't Verbrandhof

Kloosterstraat 2 (Zwevegem)
Kloosterstraat nr. 2. Historische hoeve z.g. "'T VERBRANDHOF" cf. opschrift poortgebouw. De huidige gebouwen dateren van 1790. De vorige hoeve op deze plaats -naar verluidt bewoond door jezuïeten- z.g. "ter Beke" cf. aanduiding Ferrariskaart (1770-1778) brandde volledig af in 1788. Oorsprong van de benaming "'t Verbrandhof" voor de nieuw opgetrokken gebouw


ID: 81316 | Bouwkundig element

Huis Den Hul

Kooigemstraat 30 (Zwevegem)
Kooigemstraat nr. 30. Z.g. "den Hul". Volgens de overlevering het voormalig buitenverblijf, mogelijk jachtpaviljoen, van de bisschoppen van Doornik. Gebouwd tussen 1780-1785 door prins Willem Florentin de Salm-Salm, bischop van Doornik en heer van Sint-Denijs. Vermoedelijk was het buitenverblijf in oorsprong gelegen in een partij bos en flankeerde twee vleugels de polygona


ID: 80919 | Bouwkundig element

Kasteel Vandevenne

Kortrijkstraat 11 (Zwevegem)
Kasteel Vandevenne is een dieper in gelegen landhuis, opgetrokken circa 1870 in opdracht van notaris en senator Raymond Vandevenne. In oorsprong neogotisch nu sterk verbouwd landhuis gelegen in beboomde tuin, aan de straat afgezet door ijzeren hek. Verankerd en beschilderd bakstenen parement op arduinen plint met gevelritmering door rechthoekige vensteropeningen.


ID: 80918 | Bouwkundig element

Bekaerts Kasteel

Kortrijkstraat 4 (Zwevegem)
Imposant neoclassicistisch landhuis, aan de straat afgezet door ijzeren hek op bakstenen muurtje. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder geknikt leien schilddak; hoeken van de nok bekroond met vazen. Drie boogvormige dakvensters met voluten. Twee lagere vleugels van één bouwlaag afgelijnd door balusterborstwering. Omringende tuin, ommuurd ten oosten. Ten westen twee bakstenen nutsgebouwen, voormalige paardenstallen en garage.


ID: 80943 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Kreupelstraat 13 (Zwevegem)
Historische hoeve gelegen ten noorden van de Kasteelbeek. Site al weergegeven einde 18de eeuw als omwalde hoeve met losse bestanddelen en kapelletje. In 1864 afgebroken en heropgebouwd. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Tegenover de hoeve, kleine wegkapel van 1924, beschaduwd door linde en wilde kastanje. Eenvoudig bakstenen kapelletje op rechthoekige plattegrond met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld.


ID: 80942 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kreupelstraat 2A (Zwevegem)
Onze-Lieve-Vrouwkapel gebouwd in 1871 en gelegen bij erfoprit van sterk verbouwde hoeve. Witgeschilderde bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond met zadeldak.


ID: 80948 | Bouwkundig element

Hoeve gedateerd 1869

Kwadepoelstraat 68 (Zwevegem)
19de-eeuwse hoeve, gedateerd 1869 zie gevelsteen boven de deur van het woonhuis. In 1871 afgebroken en vervangen door drie nieuwe losse bestanddelen met U-vormige opstelling. Bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf gemarkeerd door ijzeren hek en vervallen ouder bakhuisje,