7815 resultaten


ID: 80919 | Bouwkundig element

Kasteel Vandevenne

Kortrijkstraat 11 (Zwevegem)
Kasteel Vandevenne is een dieper in gelegen landhuis, opgetrokken circa 1870 in opdracht van notaris en senator Raymond Vandevenne. In oorsprong neogotisch nu sterk verbouwd landhuis gelegen in beboomde tuin, aan de straat afgezet door ijzeren hek. Verankerd en beschilderd bakstenen parement op arduinen plint met gevelritmering door rechthoekige vensteropeningen.


ID: 80918 | Bouwkundig element

Bekaerts Kasteel

Kortrijkstraat 4 (Zwevegem)
Imposant neoclassicistisch landhuis, aan de straat afgezet door ijzeren hek op bakstenen muurtje. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder geknikt leien schilddak; hoeken van de nok bekroond met vazen. Drie boogvormige dakvensters met voluten. Twee lagere vleugels van één bouwlaag afgelijnd door balusterborstwering. Omringende tuin, ommuurd ten oosten. Ten westen twee bakstenen nutsgebouwen, voormalige paardenstallen en garage.


ID: 80943 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Kreupelstraat 13 (Zwevegem)
Historische hoeve gelegen ten noorden van de Kasteelbeek. Site al weergegeven einde 18de eeuw als omwalde hoeve met losse bestanddelen en kapelletje. In 1864 afgebroken en heropgebouwd. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Tegenover de hoeve, kleine wegkapel van 1924, beschaduwd door linde en wilde kastanje.


ID: 80942 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kreupelstraat 2A (Zwevegem)
Onze-Lieve-Vrouwkapel gebouwd in 1871 en gelegen bij erfoprit van sterk verbouwde hoeve. Witgeschilderde bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond met zadeldak.


ID: 80948 | Bouwkundig element

Hoeve gedateerd 1869

Kwadepoelstraat 68 (Zwevegem)
19de-eeuwse hoeve, gedateerd 1869 zie gevelsteen boven de deur van het woonhuis. In 1871 afgebroken en vervangen door drie nieuwe losse bestanddelen met U-vormige opstelling. Bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf gemarkeerd door ijzeren hek en vervallen ouder bakhuisje,


ID: 81212 | Bouwkundig element

Kapelhoeve

Neerkouter 3 (Zwevegem)
Neerkouter nr. 3. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "KAPELHOEVE", volgens opschrift van 1696. Als "ferme Vercruysse" reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met herkenbare configuratie. Huidig gebouwenbestand grotendeels heropgebouwd na vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, doch met zichtbare oudere kern cf. de aanwezigheid van aandaken en


ID: 80994 | Bouwkundig element

Goederenstation Zwevegem

Otegemstraat 148B (Zwevegem)
Het station van Zwevegem was gelegen langs de spoorlijn Kortrijk-Avelgem-Ronse in gebruik van 1869.tot 1960. Dwars op de straat ingeplant eenvoudig bakstenen gebouwtje onder zadeldak. Gevel geritmeerd door segmentbogige nissen met bakstenensokkel afgelijnd door arduin.


ID: 81005 | Bouwkundig element

Directeurswoning van textielfabriek La Flandre

Otegemstraat 236-238 (Zwevegem)
Voormalige directeurswoning is een breedhuis van circa 1871 met decoratief uitgewerkte bepleisterde en beschilderde neoclassicistische geïnspireerde lijstgevel met arduinen plint. Links, nutsgebouwtje opgetrokken in rode baksteen en met zwartgeglazuurde baksteen. Links, eenvoudige witgeschilderde bakstenen lijstgevel op arduinen plint.


ID: 81006 | Bouwkundig element

Textielfabriek La Flandre

Otegemstraat 240 (Zwevegem)
Voormalige fabriek oorspronkelijk voor suiker uit 1871 werd in 1884 aangekocht voor het weven van textiel. Dieper in gelegen, deels bewaarde site gelegen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Binnenplein aan de straat afgezet door bakstenen muur, doorbroken door segementbogige poortopeningen. Daarrond een langgestrekte decoratief uitgewerkte bakstenen vleugel onder pannen zadeldak, een vleugel met verschillende parallelle beuken onder pannen schilddak en langgestrekte bakstenen werkhuizen met twee bouwlagen onder zadeldak.


ID: 81022 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Oude Sint-Denijsstraat 2 (Zwevegem)
Historische hoeve opgetekend sinds laatste kwart 18de eeuw, verbouwd tot residentiële woning, bestaat uit bakstenen bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom erf.