Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

64 resultaten


ID: 29238 | Bouwkundig element

Stadhuis van Brugge

Blinde-Ezelstraat 1, Burg 12 (Brugge)
Huidig gebouwencomplex, is fasegewijs tot stand gekomen op de plaats van het vroeger Ghyselhuus waar de schepenen vergaderden. De oudste vleugel, aangevat in 1376 onder graaf Lodewijk van Male, kan beschouwd wordt als het eerste monumentale, middeleeuwse stadhuis van onze gewesten en de eerste toepassing van Brugse travee. Daarnaast omvat het complex: een eerste uitbreiding van circa 1410, de Nieuwe Schepenkamer van 1523 maar na brand van 1946 herbouwd door architect J. Viérin, derde uitbreiding oorspronkelijk met kapel, keuken en wezenkamer gebouwd in 1544-1545 door meester-metselaar C. Sixdeniers, de Nieuwe Vierschaar van 1603-1604, de Thesaurie gedateerd met jaarankers 1614, een traptoren naar ontwerp van L. Delacenserie van 1903-1904 en het Kabinet van de Burgemeester van architect L. Dugardyn van 1972.


ID: 82437 | Bouwkundig element

Godshuis Van Volden

Boeveriestraat 50 (Brugge)
Het voormalige godshuizencomplex bestaande uit een L-vormig grondplan met een vierzijdig trappenhuis in de hoek. Van links naar rechts breedhuis met verankerde bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vervangt sinds 1848 een laag poortgebouw met brede korfboogdeur.


ID: 82605 | Bouwkundig element

Godshuis Sint-Joos

Ezelstraat 83, 87-105 (Brugge)
Sinds 1992 oecumenische en orthodoxe kerk. Gebouwencomplex tussen Ezel- en Raamstraat. Aan straatzijde, links van de ingang ligt de kapel, bestaande uit voorkapel, koor en sacristie , en rechts de voormalige portierswoning. Twee haakse vleugels, respectievelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw, met wooneenheden rondom binnen- tuin; laatst genoemde, toegankelijk via poortje vanuit Raamstraat, aangelegd met grasperken, rozenstruiken, een moerbeiboom en enkele armpompen onder meer tegen zijgevel van nummer 105. Een smalle doorgang leidt naar achterliggend tuintje met nog één woning en enkele bergruimten.


ID: 200799 | Bouwkundig element

Meebrug

Groenerei, Meestraat (Brugge)
De Meebrug onderbreekt de Meestraat en verbindt de Reie met de Groenerei.


ID: 82917 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Hoedenmakersstraat 11 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in cartouches gedateerd "ANNO/ 1648".


ID: 29377 | Bouwkundig element

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1, Philipstockstraat 13 (Brugge)
Voormalige Sint-Pieterskapel en ambachtshuis van de kaarsgieters, heden zogenaamd "'t Keerske". Kapel oorspronkelijk bestaande uit een crypte, heropgebouwd circa 1389 en sinds 1581-1593 in gebruik als vereringskapel van het ambacht van de kaarsgieters. De ingebouwde voorgevel is gedeeltelijk zichtbaar vanop een kleine koer: bakstenen tuitgevel van één travee en twee bouwlagen. Op begane grond blinde arcade, mogelijk uit de 14de eeuw. Ambachtshuis opgevat als breedhuis van twee bouwlagen met jaarankers 1615.


ID: 77461 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Male

Pelderijnstraat 14 (Brugge)
Abdijcomplex teruggaand tot de 14de eeuw, bestaande uit vier vleugels gelegen rond een binnenkoer en met abdijkerk, klooster, pandgang, gastvertrekken, vergaderzalen, drukkerij en bibliotheek. Grotendeels gebouwd op de oude fundamenten van de vierzijdige middeleeuwse waterburcht. Poortgebouw en afzonderlijk bezoekerscentrum. Omliggend park met verschillende oude bomen. Baksteenbouw met gedeeltelijk witbeschilderde muren en onder pannen zadeldaken.


ID: 29684 | Bouwkundig element

Stadswoning

Sint-Jakobsstraat 63 (Brugge)
Diephuis van drie + drie/één traveeën en twee bouwlagen, en een achtervleugel van drie traveeën + twee traveeën, onder zadeldaken. Laatmiddeleeuwse kern, opklimmend tot het einde van de 14de eeuw.. In 1750 nieuwe pui in classicistiche stijl, waarbij ook de bovenbouw wordt aangepast. Verankerde, beschilderde tuitgevel van baksteen afgewerkt met vlechtingen. Zijgevel met een uitkragende gootmuur op laatgotische spitsboogfries op geprofileerde natuurstenen consoles. Achtervleugel met in het midden tuitgevel.


ID: 29704 | Bouwkundig element

Herenhuis met koetshuis

Sint-Jansstraat 15 (Brugge)
Imposant herenhuis, fasegewijs tot stand gekomen vanaf het begin van de 13de eeuw. Huidig laatclassicistisch uitzicht van hoofdgevel en interieurs bepaald door invoeging van de poorttravee en verbouwing van vroegere gevels tot hoge doorlopende lijstgevel in vermoedelijk 1836. Enkelhuistype van zes & vijf/zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schild- en zadeldaken, met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel met links poortrisaliet. Zijgevel: hoger 19de-eeuws deel en lager deel met oude kern aangegeven door schoorsteenschachten, achtergevel en aandak.


ID: 29758 | Bouwkundig element

College van de Engelse Jezuïeten

Spiegelrei 15 (Brugge)
Voormalig college van de Engelse jezuïeten, heden Basisschool "De Spiegelrei". Schoolcomplex ingesloten door Schrijnwerkersstraat, Genthof en Spiegelrei. Van eind 14de eeuw tot 1767: natiehuis van de Engelsen.