Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

64 resultaten


ID: 16814 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw tot eind 14de eeuw. De westelijke torenaanzet vormt nu een vrijstaand volume in het Sint-Walburgapark: onafgewerkt gebleven gotisch westportaal van Balegemse kalkzandsteen, in 1720 ingericht tot waterreservoir. Voorts neogotische kerk, meer bepaald transept en schip naar ontwerp van A. Van Assche gebouwd en voltooid door architect J. Vinck in 1907. Het kerkgebouw omvat een vijfbeukig basilicaal schip van twee traveeën, een transept met traptorens op de hoeken en de bewaarde gotische oostelijke muur, de gotische koorpartij bestaande uit een hoofdkoor van vier traveeën met vijfzijdige sluiting en een kooromgang met drie kranskapellen ten oosten en twee kapellen op noord- en zuidzijde, en aansluitend bij het hoofdvolume onder meer een doopkapel.


ID: 31566 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oostvleterendorp 4, 8, 8A (Vleteren)
Midden de dorpskom, achter de huizenrij gelegen hoeve, ten westen van de kerk. Hoeve met losse bestanddelen opgesteld rondom een begrint erf; bakstenen stoepen; vaalt te midden. Ten noordoosten, schuintegenover de kerk, toegankelijk via hek; voormalig boerenhuis (nummer 8), ibidem.


ID: 41233 | Bouwkundig element

Kasteel de Merode

Polderstraat 51 (Westerlo)
Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.


ID: 9797 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus met omgevend kerkhof

Oombergenstraat (Zottegem)
De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de - begin 15de eeuw werd een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.