Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

64 resultaten


ID: 10670 | Bouwkundig element

Gevangenis Het Steen

Vismarkt 11 (Lier)
Opgetrokken in 1393 en gebruikt als stadsgevangenis tot midden 16de eeuw. Later verhuurd als opslagplaats aan het bakkersambacht, vandaar Bakkerstoren.


ID: 33688 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Meerlare

Meirlare 19 (Lievegem)
Een der oudste pachthoven van de streek, gesticht in de 14de eeuw. Deels omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf met ijzeren toegangshek. Gebouwen heden nog op dezelfde plaats als de houten gebouwen uit de 15de eeuw. Huidig uitzicht van de hoeve voornamelijk resulterend uit bouwcampagne van 1754 en 1806.


ID: 200345 | Bouwkundig element

Gesculpteerde steen

Waagstraat (Maaseik)
Deze gesculpteerde steen dateert uit het eind van de 14de eeuw en maakt deel uit van het oudste perron van de stad Maaseik.


ID: 50564 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36 (Maldegem)
De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.


ID: 3802 | Bouwkundig element

Stadswoning Den Spiker

Begijnenstraat 33-43 (Mechelen)
Begin 14de eeuw eigendom van de familie Van Erpe. In de 16de eeuw refugie van de abdij van Heilissem. In 1864 aangekocht door de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid.


ID: 3899 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof (Mechelen)
Brabants gotische kruisbasiliek met vierkante westertoren geflankeerd door deels ingebouwde octogonale traptorens en met rijzig en harmonieus interieur.


ID: 301519 | Bouwkundig element

Muurschilderingen Sint-Jan Baptist en Evangelist

Sint-Janskerkhof (Mechelen)
Achter het enorme 18de-eeuwse orgelfront, in de westtoren van de kerk bevinden zich twee enorme muurschilderingen: een Sint-Christoffel en een Sint-Joris.


ID: 38624 | Bouwkundig element

Hoeve Stede ter Steene

Venecoweg (Nazareth)
Voormalig zogenaamd "Stede ter Steene", opklimmend tot eind 14de eeuw, sinds eind 18de eeuw bekend als "Papelen kasteel", naar de toenmalige eigenaar Dionesius Papeleu. In het landboek van 1777 omschreven als: "behuyst pachthof en speelgoet mette wallen ende een singele". Oorspronkelijk rechthoekig omwald goed met toegang in het zuiden en lange toegangsdreef.


ID: 200701 | Bouwkundig element

Kattesas of Oude Veurnesas

Albert I laan (Nieuwpoort)
Het sas werd herbouwd in 1818, toen de versterkingswerken rond Nieuwpoort gemoderniseerd werden in het kader van de uitbouw van de Wellingtonlinie. De werken werden uitgevoerd door een lokale aannemer, wellicht op basis van plannen opgemaakt door de Brugse ingenieur Jacob Dekaestecker. In 1876-1878 werd het sas nogmaals herbouwd, toen ook het volledige Ganzenpootcomplex heraangelegd werd. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd geprobeerd om via het Kattesas de IJzervlakte te laten overstromen. Van het Oude Veurnesas bleven de sluiswanden in blauwe hardsteen bewaard.


ID: 16584 | Bouwkundig element

Hal en Belfort

Marktplein 6 (Nieuwpoort)
Hal en Belfort op zuidelijke marktzijde ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk; rechts palend aan het stadhuis via overbouwde doorgang naar het Hendrik Geeraertplein. Na verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog naar oorspronkelijke plannen heropgebouwd in 1921-1923 onder leiding van architect J. Viérin. Rechthoekig halgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met licht uitspringende, doch voorts ingebouwde oostelijke vierkante belforttoren met vijf registers.