4044 resultaten


ID: 4901 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Everdijstraat 37 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1845 opgetrokken in opdracht van de heer Desterne. Rijhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen, onder een pseudo-mansarde uit 1922. Gesloopt voor een nieuwbouwflat omstreeks 1999.


ID: 4951 | Bouwkundig element

Geheel van gekoppelde burgerhuizen en pakhuis

Generaal Belliardstraat 5-7 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen en een pakhuis, volgens de bouwaanvraag uit 1831 voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Guillaume J. Hertogs.


ID: 4953 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Generaal Belliardstraat 8 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met verkleinende ordonnantie, te dateren begin jaren 1830.


ID: 300056 | Bouwkundig geheel

Bouwblok met pakhuizen

Godefriduskaai, Oudeleeuwenrui, Spanjaardsteeg, Van Schoonbekeplein, Zeevaartstraat (Antwerpen)
Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui in het zuiden, het Van Schoonbekeplein in het westen, de Godefriduskaai in het noorden en de Zeevaartstraat in het oosten wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen.


ID: 4954 | Bouwkundig element

Stapelhuis Rubens-Noord

Godefriduskaai 14-16 (Antwerpen)
Pakhuis in neotraditionele stijl, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1849. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.


ID: 4967 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch herenhuis

Graanmarkt 4-6 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis in half open bebouwing op de hoek van Graanmarkt, Maria Pijpelinckxstraat en Arenbergstraat, naar een ontwerp door de architect Jacques Van Cuyck uit 1836. Opdrachtgever was Edouard Guyot (1785-1846), echtgenoot van Marie-Cathérine della Faille de Waerloos. Op de tegenoverliggende hoek Graanmarkt 15, bevindt zich een sterk verbouwd pendant van het hotel.


ID: 4974 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Gratiekapelstraat 22 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1838 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de handelaar Jean François Kennis. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het betrof de aanpassing van een oudere, in oorsprong wellicht traditionele kern, door het verbouwen van de pui, het toevoegen van de deuromlijsting, plint, lekdrempels en het hoofdgestel.


ID: 4016 | Bouwkundig element

Hotel Saint-Antoine

Groenplaats 40 (Antwerpen)
Eertijds imposant neoclassicistisch hoekgebouw van Groenplaats en Geefsstraat gebouwd in 1840, een van de voornaamste en drukst bezochte hotels van Antwerpen.


ID: 83721 | Bouwkundig element

Standbeeld Pieter Paul Rubens

Groenplaats zonder nummer (Antwerpen)
In het midden van het plein, het standbeeld van Pieter Paul Rubens door beeldhouwer Willem Geefs, uit 1843.


ID: 4029 | Bouwkundig element

Hooghuis

Grote Goddaard 30 (Antwerpen)
Voormalige huizen "Rupelmonde" en "Spaensch Oorkussen" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1695 werden samengevoegd en verhoogd door het Bontwerkersgilde. Neorococo-poortje door Jules Hofman uit 1890.