Uw zoekopdracht geeft 13403 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13403 resultaten


ID: 88348 | Bouwkundig element

Hoeve uit het midden van de 19de eeuw

Bosdreef 25 (Oostkamp)
Bosdreef nr. 25. Hoeve uit het midden van de 19de eeuw, bestaande uit losse bestanddelen en gelegen in een sterk beboste omgeving op het einde van de Bosdreef. Bouw van een hoeve volgens het kadaster in 1844 door de weduwe van Charles Peers-D'Hondt en in gebruik genomen in 1853; de hoeve bestaat uit twee aanpalende woonhuizen en twee aanpalende landgebouwen. Circa 1882 wordt de hoeve in o


ID: 87837 | Bouwkundig element

Kleine, eind-19de-eeuwse hoeve

Bosdreef 4 (Oostkamp)
Bosdreef nr. 4. Kleine, eind 19de-eeuwse hoeve, behorend tot de eigendommen van het kasteel "<italic>De Breidels</italic>" (cf. Breidels nr. 1). Gebouwd in 1878 in opdracht van Irénée Peers de Nieulant, toenmalig kasteelheer van het kasteel "<italic>De Breidels</italic>" (cf. Breidels nr. 1). Tegelijkertijd laat de kasteelheer de dreef doortrekken. Het hoevetje bestaat uit een klein woonhu


ID: 87843 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Boudewijnlaan 75 (Oostkamp)
* Boudewijnlaan nr. 75. Hoeve met losse bestanddelen, gebouwd in de 18de eeuw, voorheen de kasteelhoeve van het ten noorden gelegen kasteel "<italic>Schoonhove</italic>" (cf. nr. 85). De hoeve maakt deel uit van het dorpsgezicht rondom de hoeve "<italic>Rustenburgh</italic>" (cf. nr. 72), dat werd beschermd bij K.B. van 16/10/1979. <italic>Historiek</italic>. Voor het eerst afgebeeld op


ID: 88093 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Breeweg 19 (Oostkamp)
Breeweg nr. 19. Kleine, 19de-eeuwse hoeve van het langgeveltype met bijhorend bakhuis, gelegen in de bocht van de Breeweg vlakbij de Hertsbergebeek en evenwijdig met de straat georiënteerd. De hoeve is gelegen in het voormalige gehucht "<italic>Wollestraet</italic>" cf. zo aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Woonhuis en noordelijk gelegen bakhuisje dateren volgens het kadast


ID: 88095 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Breeweg 25 (Oostkamp)
Breeweg nr. 25. Dieper gelegen, kleine hoeve van het langgeveltype met hoofdvolume vermoedelijk opklimmend tot eind 18de of begin 19de eeuw cf. afwezigheid van bebouwing op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en weergave van het boerenhuis op het primitief kadasterplan (circa 1835) en een niet nader gedateerd, 19de-eeuws


ID: 88099 | Bouwkundig element

Hoeve

Breeweg 42 (Oostkamp)
Breeweg nr. 42. Hoeve gebouwd en uitgebreid in de loop van de 19de-20ste eeuw, bestaande uit een boerenhuis en stal, gelegen op het einde van een lange, onverharde oprit. Bouw van het woonhuis in de periode 1838-1846 in opdracht van Carolus Beaucourt en Joannes Desmet, beide werkman te Oostkamp, en weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). In 1851 laten Maria Beaucourt, weduwe v


ID: 87853 | Bouwkundig element

Vrijstaand burgerhuis

Brugsestraat 50 (Oostkamp)
Brugsestraat nr. 50. Vrijstaande burgerwoning van circa 1900. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd schilddak met pannen. Dubbele muizentandfries onder de houten goot. Rechthoekige openingen onder strek met bewaard houtwerk. Links aanpalende garage, rechts aanpalend volume van één bouwlaag onder pannen dak. Voortuintje afgezet door een laag, bakstenen muurtje.


ID: 87847 | Bouwkundig element

Eclectisch burgerhuis

Brugsestraat 7 (Oostkamp)
Brugsestraat nr. 7. Eclectisch burgerhuis gebouwd in "1897" - cf. datumsteen boven het centrale venster - in opdracht van Alfons Braet, een postmeester uit Oedelem (Beernem). De woning maakt eertijds deel uit van de achtergelegen molensite (cf. nr. 9). <italic>Historiek</italic>. Op 8 november 1890 koopt Alfons Braet, postmeester te Oedelem, een <italic>welgestaan</italic> woonhuis, stal


ID: 88350 | Bouwkundig element

Hoeve

De Knok 15 (Oostkamp)
De Knok nr. 15. Dieper gelegen voormalige hoeve, eveneens bereikbaar via een wegje vertrekkende van de Terluchtestraat (cf. Ruddervoorde). Hoeve daterend van het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw cf. afwezigheid van bebouwing op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en weergave van het woonhuis op het pri


ID: 87865 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoonst

Dolagestraat 9 (Oostkamp)
Dolagestraat nr. 9. Boerenarbeiderswoonst van anderhalve bouwlaag van circa 1900 cf. voor het eerst afgebeeld op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van circa 1911. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Woongedeelte van drie traveeën met een centrale deur en links een kleine opkamer ? met een half ondergronds keldertje cf. keldervenster in de oostelijke zijgevel.