500 resultaten


ID: 40907 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en Lourdesgrot

Sint-Lambertusstraat 26 (Zaventem)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk ingebouwde vieringtoren uit de 13de eeuw, noordelijke zijbeuk van 1615 en zuidelijke van 1766, ommuurd kerkhof met loudesgrot.


ID: 209818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Parochiekerk Sint-Martinus, beschermd als monument bij M.B. van 17/05/1999, en met omringend grasplein.


ID: 41026 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat zonder nummer (Zemst)
De neogotische kerk met ommuurd kerkhof ligt middenin het kleine dorpscentrum, dominerende westertoren met hoge ingesnoerde naaldspits, opgericht circa 1925.


ID: 41029 | Bouwkundig element

Sluistoren en watermolen

Watermolenstraat zonder nummer (Zemst)
Overblijfsel van een middeleeuwse sluistoren uit eind 13de of begin 14de eeuw, iets meer stroomafwaarts zijn de ruïnes van de watermolen die erbij hoorde.


ID: 9818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming met kerkhof

Sint-Hubertusplein zonder nummer (Zottegem)
Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd kerkhof met een grote collectie aan 19de en 20ste-eeuwse graftekens; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee.


ID: 9873 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


ID: 302105 | Archeologisch geheel

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.


ID: 43127 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


ID: 58028 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom.


ID: 57985 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof en beschermd als monument. Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Driebeukig schip van drie traveeën, met westtoren op vroeger transept. Wit bepleisterd interieur met bepleisterd tongewelf en zwart marmeren vloer. Mobilair zoals altaren, eikenhouten biechtstoelen, orgel met kast, marmeren doopvont met koperen deksel en opgevist Mariabeeld. Op kerkhof gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.