Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 209818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Zedelgem)
Georiënteerde kerk met omringend grasplein ter vervanging van het in 1952 verdwenen kerkhof. Aan noordzijde afgezet met een lage bakstenen muur onder ezelsrug, ten zuidoosten deels behouden haag en leilinden. Toegangspad in blauwe hardsteen geflankeerd door ijzeren hekken gevat in blauwhardstenen pijlers met bekronende bol.


ID: 41026 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat (Zemst)
De neogotische kerk met ommuurd kerkhof ligt middenin het kleine dorpscentrum, dominerende westertoren met hoge ingesnoerde naaldspits, opgericht circa 1925.


ID: 41029 | Bouwkundig element

Sluistoren en watermolen

Watermolenstraat (Zemst)
Overblijfsel van een middeleeuwse sluistoren uit eind 13de of begin 14de eeuw, iets meer stroomafwaarts zijn de ruïnes van de watermolen die erbij hoorde.


ID: 9818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming met kerkhof

Sint-Hubertusplein (Zottegem)
Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd kerkhof met een grote collectie aan 19de en 20ste-eeuwse graftekens; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee.


ID: 9873 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


ID: 302105 | Archeologisch geheel

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.


ID: 43127 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


ID: 58028 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof

Doelhofstraat (Zuienkerke)
Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof met bij de ingang ervan een arduinen roepsteen. De eerste bakstenen kerk klimt op tot het midden van de 13de eeuw, hiervan getuigen het vroegere transept en de kruising. De vroeggotische kruiskerk met vieringtoren uit eind 13de of begin 14de eeuw, onderging onder meer in derde kwart 17de eeuw en late 19de eeuw aanpassingen. Georiënteerde, driebeukige bakstenen hallenkerk met westtoren.


ID: 57985 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorpweg (Zuienkerke)
Georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof. De kerk gaat terug op een vroeggotische bakstenen kruiskerk uit de 13de eeuw. De zijbeuken werden herbouwd in de jaren 1640, evenals het koor verlengd. Het kerkgebouw werd in 1926 gerestaureerd onder leiding van de Brugse architect Alphonse De Pauw; mogelijk dateren de neogotische aanbouwen van die fase. Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Driebeukig schip van drie traveeën, met westtoren op vroeger transept. Op kerkhof gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


ID: 58088 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel

Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)
De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. De huidige kerk onderging een algemene restauratie in 2000 en is omringd door een ommuurd kerkhof. Het verankerde bakstenen gebouw met leien bedaking heeft een driebeukig schip en westtoren. Het noordelijk zijkoor is 13de-eeuws, de westtoren laatromaans, de benedenkerk 13de-eeuws en er zijn sporen van 15de-eeuwse spitsboogvensters. Interieur met houten tongewelven en marmeren vloertegels. Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl.