500 resultaten


ID: 58088 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel

Nieuwe Steenweg zonder nummer (Zuienkerke)
De toekenning van het parochiaal statuut aan Zuienkerke dateert vermoedelijk uit de 10de eeuw. De huidige kerk onderging een algemene restauratie in 2000 en is omringd door een ommuurd kerkhof. Het verankerde bakstenen gebouw met leien bedaking heeft een driebeukig schip en westtoren. Het noordelijk zijkoor is 13de-eeuws, de westtoren laatromaans, de benedenkerk 13de-eeuws en er zijn sporen van 15de-eeuwse spitsboogvensters. Interieur met houten tongewelven en marmeren vloertegels. Mobilair voornamelijk in barok- en rococostijl.


ID: 57959 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bavo en Machutus

Pastoriestraat 12 (Zuienkerke)
Gelegen in beschermd dorpsgezicht en beschermd als monument. Circa 900 zou er al een kapel of kerkje in romaanse stijl opgetrokken zijn. Onderging in de loop van de eeuwen veel verbouwingen. De parochiekerk heeft nu een sober gotisch uitzicht met basilicaal schip en vieringtoren. Verankerde rode baksteenbouw met leien bedaking, aandaken en muurvlechtingen. Rond de kruiskerk een ommegang met vijf kapelletjes. Kerkinterieur met grafstenen, bewaard meubilair, glasramen en orgel. Het bedehuis wordt omringd door een kerkhof.


ID: 58113 | Bouwkundig element

Hoeves Klein en Groot Schoeringe

Schoeringstraat 2-4 (Zuienkerke)
Twee historisch bij elkaar horende hoeves die tot het belangrijkste patrimonium van het Brugse Sint-Janshospitaal hoorden. De hofstede Schoeringe gaat terug tot 1230. Het grote goed werd volgens de literatuur eind 17de eeuw opgesplitst in twee landbouwbedrijven. De omgrachting is deel bewaard. Groot Schoeringe had een belangrijke bergschuur staat nu in Bokrijk. Boerenwoning van 1629 vertoont veel verbouwingen met stallen, mestvaalt, paardenstal met koetshuis, hondenhok en wagenhuis, Klein Schoeringe, boerenwoning met geïncorporeerde stallen, stalvleugel en schuur, onderging zware verbouwingen in 2002.


ID: 38399 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus met kerkhof

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste- en 21ste-eeuwse graftekens.


ID: 45268 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Borstekouterstraat 59 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken uit bak- en zandsteen, westelijke toren met vierkante onderbouw uit de 16de eeuw op basis uit de 13de eeuw en achtkantige bovenbouw met klokvormige bekroning van 1648, omgeven door ovaal kerkhof met bakstenen muur.


ID: 44025 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Latemdreef 30 (Zwalm)
Vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren van Doornikse kalksteen en veldsteen uit eind 13de eeuw - begin 14de eeuw, grondig gerestaureerd en vergroot in neogotische stijl in 1906-1910, omringend kerkhof met lage bakstenen muur.


ID: 45254 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken in de 11de eeuw uit Doornikse kalksteen, latere uitbreidingen en aanpassingen, ingeplant op een klein rond kerkhof met lage bakstenen muur.


ID: 45298 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Rozebekeplein 13 (Zwalm)
Een eerste kerkje, een romaans zaalkerkje, dateert uit eind 11de of begin 12de eeuw, latere aanpassingen en uitbreidingen, omringd door een klein kerkhof omsloten door een lage bakstenen kerkhofmuur.


ID: 45350 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.


ID: 81036 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus

Theophiel Toyeplein zonder nummer (Zwevegem)
Moderne kerk getypeerd door de gotisch geïnspireerde vormentaal. De huidige kerk, opgetrokken in 1938 en ontworpen door Alphons Boosten en Jan Reyntjens vervangt de oude, overwegend 16de-eeuwse laatgotische hallenkerk. Enkel de achtkantige, gotische toren en de romaanse torenvoet in Doornikse steen en een deel van het meubilair bleven behouden. Gele baksteenbouw onder leipannen met geblokte natuurstenen plint. Ingewerkte achtzijdige gotische toren onder leien spits met torenuurwerk.