Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 85171 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de eeuw.


ID: 308865 | Archeologisch geheel

Motte Bergenmeersen

Nederkouter (Wichelen)
Het mottekasteel van de Bergenmeersen is vandaag volledig uit het landschap verdwenen. Ondanks de nivelleringswerken door de eeuwen heen kon tijdens de opgravingen nog een antropogeen ophogingspakket en de grachten worden herkend. De motte moet gesitueerd worden in de economische en juridische context van de 12de-eeuwse Heerlijkheid.


ID: 89629 | Bouwkundig element

Hoeve 't Blauw Kasteelke

Moerdijkstraat 2 (Wielsbeke)
Historische hoeve " 't Blauw Kasteelke" of "Goet Ter Mandere", met boerenhuis waarvan de kelders dateren uit de 13de eeuw.


ID: 89587 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein (Wielsbeke)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen.


ID: 28128 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)
In oorsprong romaans kerkje uit de 12de-13de eeuw met vierkante kruisingstoren uit midden 13de eeuw en verhoogd in de 14de eeuw. In de 15de-16de eeuw werd de kerk uitgebreid met een rechthoekig koor. In 1775 grondig verbouwd tot neoclassicistische kerk met behoud van de romaanse kruisingstoren en het gotische koor. Omliggend kerkhof met bakstenen kerkhofmuur van 1886 met ingewerkte ommegangkapellen.


ID: 28229 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Petegemplein (Wortegem-Petegem)
Georiënteerde, in oorsprong driebeukige kerk van de jaren 1290, gelegen in afgerond kerkhof met monumentale grafstenen. Gewitte bakstenen kerkhofommuring en sierlijk ijzeren hek in het westen aan zware rechthoekige bakstenen pijlers met bolbekroning. De driebeukige kerk had tot 1918 een 18de-eeuws voorkomen. Door zware bombardementen in november 1918 brandde de kerk volledig uit en kwamen de interessante laatromaanse-vroeggotische kenmerken van de oude kerk tevoorschijn.


ID: 28281 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus

Wortegemplein (Wortegem-Petegem)
Georiënteerde driebeukige hallenkerk gebouwd op een hoogte van 67 meter en omgeven door een afgerond ommuurd kerkhof.


ID: 14515 | Bouwkundig element

Kasteel Bautersemhof

Boutersemdreef 15 (Zandhoven)
Voormalig cijnshof van Bautersem, gelegen in een prachtig park, dubbele 8-vormige omgrachting met een honderdjarige ceder voor het kasteel.


ID: 14554 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Dorp 34 (Zandhoven)
Driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en rechthoekige sacristieën in de kooroksels, ommuurd kerkhof rond de kerk.


ID: 40907 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof en Lourdesgrot

Sint-Lambertusstraat 26 (Zaventem)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk ingebouwde vieringtoren uit de 13de eeuw, noordelijke zijbeuk van 1615 en zuidelijke van 1766, ommuurd kerkhof met loudesgrot.