2014 resultaten


ID: 212483 | Bouwkundig element

Oorlogsmonument Machelen-aan-de-Leie

Dorpsstraat zonder nummer (Zulte)
Oorlogsmonument met vredesboom, voor de slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, opgericht circa 1920-1925 naar ontwerp van Antoon Van Parys.


ID: 38434 | Bouwkundig element

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


ID: 200350 | Bouwkundig element

Suetendaelmolen

Watermolenweg 5 (Zutendaal)
De Suetendaelmolen, ook wel Broekmolen of Daalmolen genoemd is een bovenslag watermolen met metalen rad en werd rond 1860-1870 gebouwd. De landelijke omgeving van de Suetendaelmolen bevat een opvallend grote en hoger gelegen spaarvijver en gaat terug tot een watermolensite die al in de 16de eeuw vermeld wordt.


ID: 301600 | Bouwkundig geheel

Dorpskom Dikkele

Beekweg 1-2, 3-5, 6-7, Brouwerijstraat 1-3, 4-25, 27-29, Dikkelsebaan 2-17, 18-22, Hoeksken 1-4, 5-13, zonder nummer, Koornbloemstraat zonder nummer, Kuiperstraat 1-5, 6-12, 13-14, 15, Munkbosstraat 5, zonder nummer, Olmkensstraat 1-4, zonder nummer (Zwalm)
De dorpskom van Dikkele, deelgemeente van Zwalm, wordt gekenmerkt door smalle, gekasseide straten.


ID: 45140 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Andreasparochie

Beerlegemsebaan 61 (Zwalm)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, anno 1861 gebouwd naar ontwerp van E. De Perre-Montigny, aansluitende ommuurde moes- en bloementuinen en gelegen in een omringende ommuurde tuin.


ID: 302300 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Rozebeke

Boembeekstraat, Rekelberg, Rozebekeplein, Sint-Annastraat, Vijflindenlaan (Zwalm)
Rozebeke wordt gekenmerkt door een sterk geconcentreerde en gesloten bebouwing in de dorpskern aan het Rozebekeplein. De bebouwing bestaat overwegend uit één of twee bouwlagen onder zadeldak. In de omgeving komen een aantal bewaarde semi-gesloten of gesloten vierkanthoeves voor.


ID: 301637 | Bouwkundig geheel

Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)
Het dorpsgezicht omvat de dorpskom die wordt doorsneden door de kasseiweg Borstekouterstraat, met parochiekerk, dorpswoningen en verspreide hoeven en het kasteeldomein met ommuring en aanhorigheden.


ID: 130209 | Landschappelijk element

Jagersboom

Bruggenhoek zonder nummer, Zwalmlaan zonder nummer (Zwalm)
Op de Ten Bergekouter, op de grens tussen Munkzwalm en Hundelgem, staat op een kruispunt van twee wegen een traditioneel gekandelaarde Hollandse linde. De Jagersboom is een vrij zeldzaam geworden voorbeeld van een alleenstaande boom in een grootschalig, open kouterlandschap met een uitgesproken beeldbepalend karakter en een mooie representatieve groeivorm.


ID: 130266 | Landschappelijk element

Op enen gezette gele kornoelje

Herpelstraat 27 (Zwalm)
De Gele kornoelje maakt deel uit van een gedeeltelijk bewaarde hoog- en halfstamboomgaard bij een voormalig boerderijtje langs de Herpelstraat te Roborst, ten noorden van de dorpskern. De boom vormt een eenheid met het ganse omhaagde boerenerf (eind 19de - begin 20ste - eeuwse loonwerkerswoning), waarop hij indertijd is geplant voor de fruitproductie.


ID: 44012 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Martinusparochie

Meilegemstraat 62 (Zwalm)
Classicistisch herenhuis gebouwd in 1789 en gerestaureerd in 1856, hoofdgebouw geflankeerd door lagere zijtraveeën onder lessenaarsdak met oculus in de geveltop, dienstgebouwen U-vormig opgesteld.