103 resultaten


ID: 304870 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art deco

Bredabaan 610 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, in kern opklimmend tot 1898, toen opgetrokken in opdracht van Jan-Frans Geuens-Gysen. Volgens de kadastrale bronnen uitgebreid omstreeks 1915 en 1921/1922, is de rijwoning in het interbellum verfraaid met een aangepaste en verhoogde gevel. De opdrachtgever toen was wellicht de gegoede houthandelaar Constantinus Jacobus Martens-Adriaenssens, die er in die periode zelf resideerde.


ID: 304871 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art deco

Bredabaan 638 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl uit 1928, deel uitmakend van een vrij homogene rij interbellumpanden die ondanks hun afwisselende stijlen toch een ensemble vormen op de Bredabaan. De architect die instond voor het ontwerp is niet gekend.


ID: 304872 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Bredabaan 640 (Antwerpen)
Modernistische burgerwoning met voortuin, gebouwd in opdracht van Jan Meyer, wonende op de Bredabaan 588, naar een ontwerp van de architect Jules De Munter uit 1936. De woning maakt deel uit van een vrij homogene rij interbellumpanden die ondanks hun afwisselende stijlen toch een ensemble vormen op de Bredabaan.


ID: 304873 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art deco

Bredabaan 642 (Antwerpen)
Burgerhuis in art deco naar een ontwerp van de architect Armand De Backer uit 1928, gebouwd in opdracht van aannemer Flor Van den Bulck, die wellicht zelf instond voor de uitvoering. De woning maakt deel uit van een vrij homogene rij interbellumpanden die ondanks hun afwisselende stijlen toch een ensemble vormen op de Bredabaan.


ID: 11497 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art deco

Bredabaan 658 (Antwerpen)
Burgerwoning met een opvallende gevel in art-decostijl, in 1934 gebouwd voor rekening van de Merksemse "vleeshouwer" Karel Jan Willem Beckers – Gysen. De woning maakt deel uit van een vrij homogene rij interbellumpanden die ondanks hun afwisselende stijlen toch een ensemble vormen op de Bredabaan.


ID: 11498 | Bouwkundig element

Modernistisch hoekpand

Bredabaan 664 (Antwerpen)
In 1935 laat Frans Pel deze modernistische meergezinswoning bouwen op de hoek met de Dokter Maurice Timmermanslaan. Het vooruitstrevende gevelontwerp steunt op het contrast tussen de verticaliserende, zeer markante afgeronde hoek- en ingangstravee, met de uitgesproken horizontaliserende vensterregisters.


ID: 304874 | Bouwkundig element

Eclectische villa

Bredabaan 831 (Antwerpen)
Vrijstaande villa in een pittoreske eclectische stijl, omstreeks 1912 voor verkoop opgetrokken in opdracht van de in Brecht gevestigde verzekeringsagent Petrus Deliën-Goormans. Nu omgevormd tot restaurant, geprangd tussen grote commerciële bedrijventerreinen die de originele villatuin inpalmen, vormt het woonhuis toch nog één van de zeldzame, herkenbare voorbeelden van de vroeg-20ste-eeuwse villa’s en landhuizen in een pittoreske eclectische of cottagestijl die werden gebouwd langs de Bredabaan, ten noorden en noordoosten van het historische centrum van Merksem.


ID: 304875 | Bouwkundig element

Eclectische driegevelvilla

Bredabaan 839 (Antwerpen)
Half vrijstaande villa in een pittoreske eclectische stijl, omstreeks 1910 voor verkoop opgetrokken in opdracht van het echtpaar Alberic Du Chastel de la Howarderie en Maria Catharina Elisabeth de Vinck de Wezel.


ID: 304879 | Bouwkundig element

Eclectisch burgerhuis

Camelialei 17 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, in 1921-1922 samen met het belendende nummer 19 voor verkoop opgetrokken voor het Bureel van Weldadigheid van Merksem, dat de gronden tussen de Molenlei, Camelia- en Azalealei, de Eethuisstraat en de Casterveldenstraat ten gelde maakte. Het oorspronkelijke oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.


ID: 304878 | Bouwkundig element

Eclectisch burgerhuis

Camelialei 19 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, in 1921-1922 samen met het belendende nummer 17 voor verkoop opgetrokken voor het Bureel van Weldadigheid van Merksem, dat de gronden tussen de Molenlei, Camelia- en Azalealei, de Eethuisstraat en de Casterveldenstraat ten gelde maakte. Het oorspronkelijke oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.