367 resultaten


ID: 135383 | Landschappelijk geheel

's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

's Gravenvoeren, Remersdaal, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven (Voeren)
De ankerplaats strekt zich uit over het grootste deel van de deelgemeenten ‘s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren en omvat de dorpskernen van deze gemeentes. De diep ingesneden Voer loopt centraal door de ankerplaats en aan weerszijden strekt zich een agrarisch landschap uit afgewisseld door bossen. Voeren heeft een zeer hoge concentratie aan holle wegen en graften. Typisch voor het landschap zijn de vele kom- en trechtervormige depressies of dolinen.


ID: 135364 | Landschappelijk geheel

's Herenbos, Heihuizen en Zalfen

Oostmalle (Malle), Zoersel (Zoersel)
De geschiedenis van ’s Herenbos is verbonden met de ontwikkeling van het aanpalende kasteeldomein de Renesse, aansluitend bij het dorpscentrum van Oostmalle. Het vroegere Nonnenbosch evolueerde van een natuurlijk jachtbos, via een bos voor houtexploitatie tot een idyllisch bos, ingericht als romantisch buitenverblijf. De beekvallei bleef het meest intact en vertegenwoordigt vandaag nog steeds de rijkste flora van het gebied. Heihuizen is een voorbeeld van een typische heideontginning in de Kempen. Het bestaat uit een complex van voornamelijk Grove dennenbestanden, afgewisseld met grote percelen loofhout. Zomereik en beuk zijn de dominante boomsoorten. Het gehucht Zalven bestaat uit een aantal karakteristieke Kempische hoeven met bijgebouwen langs de Salphensebaan; de Sint-Antoniuskapel; graslanden, weilanden en akkers en niet verharde veldwegen.


ID: 213226 | Bouwkundig element

19de-eeuws burgerhuis

Markt 36 (Scherpenheuvel-Zichem)
Burgerhuis met bepleisterde lijstgevel op blauwe hardstenen plint, gekenmerkt door symmetrische opbouw met rechts een poorttravee.


ID: 213195 | Bouwkundig element

19de-eeuwse burgerwoning

Dorp 40 (Scherpenheuvel-Zichem)
Baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien schilddak met de nok evenwijdig aan de straat.


ID: 213227 | Bouwkundig element

19de-eeuwse herberg

Markt 39 (Scherpenheuvel-Zichem)
Neoclassicistische onderkelderd breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, tijdens het interbellum gevel voorzien van bepleistering en gesculpteerde sluitstenen.


ID: 213157 | Bouwkundig element

19de-eeuwse herenwoning

Diestsesteenweg 323 (Aarschot)
Sobere herenwoning met dubbelhuisopstand, in de sluitsteen van de poort 1888 gedateerd.


ID: 214043 | Bouwkundig element

Aanlegplaats 't Brouwerietje

Westpoeselstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Ter hoogte van het Kanaal Ieper-IJzer en de Westpoezelstraat bevond zich tot na het Interbellum tussen kilometerpaal 12 en kilometerpaal 11 de aanlegplaats van ’t Brouwerietje (Brouweriegen).


ID: 135365 | Landschappelijk geheel

Abdij van Postel en de Ronde Put

Mol (Mol), Retie (Retie)
Tot op vandaag is Postel een schaars bewoond gehucht, waar groen een prominente plaats inneemt. De relatieve ongereptheid van Postel is in hoofdzaak te danken aan het feit dat het gebied tot voor kort in handen bleef van een zeer gering aantal grootgrondbezitters, waaronder de Norbertijnen van de abdij van Postel en de familie van Broqueville van het 'kasteel van Postel'. De Ronde Put en omgeving betreft, dankzij de uitgestrektheid en ongereptheid, immers één van de interessantste gebieden van de Kempen. De afwisselende vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde.


ID: 135354 | Landschappelijk geheel

Abdij van Westmalle

Brecht (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde), Zoersel (Zoersel)
Het landschap rondom de abdij wordt gevormd door een historisch complex van landbouwgronden en bossen, doorkruist met dreven en afwateringsgrachten. In de 18de eeuw bestond het gebied echter nog uit heide met vennen. De stichting van het 'Klooster Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart' in 1794 door Franse cisterciënzers betekende een keerpunt in de geschiedenis van dit landschap. De priorij werd in begin van de 19de eeuw verheven tot abdij. Om inkomsten en daarmee ook het voortbestaan van de gemeenschap te verzekeren, kregen de monniken bosbouw en landbouw als hoofdtaak. In het midden van de 19de eeuw is de heide dan ook bijna volledig ontgonnen en omgezet naar naaldbos enerzijds en akkers of weiland - in de nabije omgeving van de abdij - anderzijds.


ID: 300837 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van els

Provinciebaan (Herselt)
Langs de westzijde van het erf van de Schanshoeve staat een afsluitingshaag van els.