107 resultaten


ID: 307402 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch samenstel

Muinkkaai 83-84, 85 (Gent)
Dit ensemble van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl kreeg haar huidige, uniforme uitzicht door twee verbouwingen rond 1907 en 1916. In twee fases werd een volume, dat vermoedelijk opklimt tot het derde kwart van de 19de eeuw en dienst had gedaan als bijgebouw en directeurswoning van de dierentuin, omgevormd tot drie woningen met een homogene gevelafwerking.


ID: 307383 | Bouwkundig element

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Muinkkaai 35-37, 40-41, 41A (Gent)
Dit ensemble van vijf identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl werd in 1858 ontworpen. De woning op de Muinkkaai 35 was in het bezit van Amélie De Schrijver. Zij diende in 1858 een bouwaanvraag in voor drie woningen met identieke gevelontwerpen, namelijk voor de nummers 35, 36 en 37. Nochtans waren deze twee laatste woningen volgens het kadaster in het bezit van bouwkundige Louis Beaufays. Ook nummer 40 en 41 kregen hetzelfde gevelontwerp. Nummer 40 was in bezit van Jan Jozef Allain, die bestuurder van een spinnerij was, en nummer 41 werd in opdracht van stadsbouwmeester Lodewijk Roelandt gebouwd. Er kan aangenomen worden dat ofwel Lodewijk Roelandt, ofwel Louis Beaufays instond voor het ontwerp van het ensemble.


ID: 307370 | Bouwkundig element

Neoclassicistische rijwoning

Muinkkaai 3 (Gent)
Deze bescheiden stadswoning in sobere neoclassicistische stijl werd in 1867 in het kadaster geregistreerd. De opdrachtgever was Charlotte Defenain, de weduwe van Willem Paternotte, die steenhouwer van beroep was. De familie Paternotte was een belangrijke steenhouwersfamilie uit Henegouwen, die al sinds de late middeleeuwen van generatie tot generatie in de steenhandel actief is.


ID: 20398 | Bouwkundig element

Opslagplaats

Hofstraat 24 (Gent)
Dit voormalige magazijn in neoclassicistische stijl werd volgens de bouwvergunning gebouwd in 1863 in opdracht van bouwkundige Francies Cardon-Note. Het volume is vier traveeën breed en twee en een halve bouwlaag hoog onder een pannen zadeldak, en is voorzien van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


ID: 21259 | Bouwkundig element

Rij burgerhuizen ontworpen door Jules De Cuyper

Tijgerstraat 11-15 (Gent)
Dit ensemble van drie burgerhuizen werd in 1913 ontworpen door architect Jules De Cuyper. De architect liet zich inspireren door de art nouveau en wijkt af van de traditionele strakke gevelindeling. Opdrachtgever was onderwijzeres Julia Maes. Oorspronkelijk maakte het pand op nummer 17 ook deel uit van dit ensemble.


ID: 307347 | Bouwkundig element

Samenstel met bakstenen gevels

François Benardstraat 3-5 (Gent)
Dit ensemble van twee identieke burgerhuizen werd in 1905 ontworpen. Voor de woningen werd een afzonderlijke bouwaanvraag ingediend door twee verschillende opdrachtgevers, Jan Vandeputte en de heer of mevrouw Pynnaert. Rijwoningen van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain en onder een pannen zadeldak en voorzien van lijstgevels met hardstenen plint en parement uit gele baksteen.


ID: 307354 | Bouwkundig element

Samenstel met bakstenen gevels

Hofstraat 56-58, 56A (Gent)
Dit ensemble van twee burgerhuizen met art-decogetinte kenmerken en grotendeels bewaard schrijnwerk, werd in 1930 ontworpen door architect Jean De Schrijver. De bouwaanvragen werden door twee verschillende bouwheren ingediend. Voor nummer 56 was dit R. Van Damme en voor nummer 58 was dit Liévin Hoste.


ID: 307406 | Bouwkundig element

Samenstel met bakstenen gevels

Tijgerstraat 3-5 (Gent)
Dit samenstel van twee bijna identieke burgerhuizen met kleurrijke gele bakstenen lijstgevels werd in 1914 ontworpen door architect Edmond Maes. De opdrachtgever voor de woning op nummer 3 was kleermaker Alfred Libbrecht en voor de woning op nummer 5 was dit bediende Gaston Syns.


ID: 307427 | Bouwkundig element

Samenstel van burgerhuizen

Paul Fredericqstraat 68-70 (Gent)
Dit ensemble van twee gespiegelde burgerhuizen in modernistische stijl werd in 1935 gebouwd in opdracht van aannemer Albert D’Havé, die ook zelf de bouwaanvraag indiende voor beide woningen. D’Have is vooral bekend als “betonspecialist”. Het ensemble bestaat uit twee identieke gespiegelde rijwoningen van drie bouwlagen onder een plat dak, met gele bakstenen lijstgevels.


ID: 307348 | Bouwkundig element

Samenstel van drie burgerhuizen

François Benardstraat 9-13 (Gent)
Dit ensemble van drie burgerhuizen in een art-nouveaugetinte stijl werd gebouwd conform een in 1906 goedgekeurde bouwaanvraag, ingediend door D. Baekelandt. De nummers 11 en 13 zijn identiek, terwijl nummer 9 vergelijkbare kenmerken vertoont, maar opvalt door de risaliterende deurtravee.