Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2418 resultaten


ID: 306627 | Bouwkundig element

Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat, Burg, Burgschelde, De Ham, Devosstraat, Einestraat, Generaal Pershingstraat, Gentiel Antheunisplein, Gevaertsdreef, Gobelinstraat, Grachtschelde, Hofstraat, Hoogstraat, Jacob Lacopsstraat, Jan Jozef Raepsaetplein, Jezuietenplein, Kapucijnengang, Kasteelstraat, Kattestraat, Koekop, Koningsstraat, Krekelput, Lappersfort, Louise Mariekaai, Maagdendale, Margaretha Van Parmastraat, Markt, Marlboroughlaan, Matthijs Casteleinstraat, Meerspoort, Meinaert, Minderbroedersstraat, Nederstraat, Neringstraat, Pamelekerkplein, Pompstraat, Refugestraat, Remparden, Sint-Walburgastraat, Smallendam, Stationsstraat, Tacambaroplein, Tussenbruggen, Tussenmuren, Verdurestraat, Ververijstraat, Voorburg, Woeker, Zakske (Oudenaarde)
De oude stadskern situeert zich grosso modo binnen de laatmiddeleeuwse omwalling zoals deze is weergegeven op het stadsplan door J. Van Deventer omstreeks 1550 en het panorama volgens Sanderus omstreeks 1640. In grote lijnen stemt het gebied ook overeen met het reliëfplan van Oudenaarde uit 1747.


ID: 140026 | Archeologisch geheel

Historische stadskern van Oudenaarde

Oudenaarde (Oudenaarde)
Deze zone omvat de historische stadskern van Oudenaarde.


ID: 27225 | Bouwkundig element

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


ID: 27384 | Bouwkundig element

Station Oudenaarde

Stationsplein 1A (Oudenaarde)
Derde, huidige station van 1891-93 in neo-Vlaamserenaissance-stijl, een ontwerp van spoorwegarchitect H. Bouquet, met symmetrische opbouw en markante centrale toren in de as van de Stationsstraat. Bak- en hardsteenbouw met sterk horizontale zijvleugels van elk zeven traveeën en één bouwlagen onder leien schilddaken. In L-vorm gebouwde voormalige woning van de stationschef met twee bouwlagen, sterk gemarkeerd door speklagen en zijpuntgevel. Ten noorden, polyvalent dienstgebouw met onder meer sanitair, bergplaats en werkruimte voor het personeel.


ID: 99089 | Varend element

M477 Oudenaarde

Antwerpen (Antwerpen)
De M477 is een Herstal-klasse ondiepwatermijnenveger.


ID: 27303 | Bouwkundig element

Rij sociale woningen

Prins Leopoldstraat 54-98 (Oudenaarde)
Rij sociale woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopende zadeldaken; gebouwd in opdracht van de bouwmaatschappij Elk gezin een dak, in 1927 en gebouwd volgens spiegelbeeldschema in een bouwstijl met regionalistische inslag.


ID: 27136 | Bouwkundig element

Arbeidershuizen van 1925

Groenstraat 17-43 (Oudenaarde)
Rij van 14 arbeiderswoningen met voortuin, gebouwd van 1923 tot 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk gezin een dak, naar ontwerp van architect Marcel Roelandt en uitgevoerd door aannemers Doolaeghe en Demeyer. Architecturale waarde als representatief voorbeeld van de sociale huisvesting tijdens het interbellum.


ID: 27137 | Bouwkundig element

Hoeve

Groenstraat 45 (Oudenaarde)
Gebouwd op de plaats van een houten korenwindmolen die vermeld wordt in de 16de eeuw en ook aangeduid is op de 16de-eeuwse kaart van Oudenaarde door J. van Deventer.


ID: 27268 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Nederstraat 1-3 (Oudenaarde)
19de-eeuws diephuis gebouwd op de plaats van een middeleeuwse patriciërswoning met vierkante toren, onder meer gekend door het reliëfplan van Oudenaarde van 1746, in de 17de eeuw bewoond door leden van de familie Cabeliau. Heden lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


ID: 27010 | Bouwkundig element

Begijnhof

Achterburg 1 (Oudenaarde)
Een eerste begijnhof, ondergebracht in een "huis de Cluys" achter het kerkhof van Oudenaarde en de Sint-Walburgakerk, werd opgericht in 1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".