1711 resultaten


ID: 16444 | Bouwkundig element

Hoeve met bakhuis

Oude Molenstraat 3 (Alveringem)
Hoevetje van het langgestrekte type met achterliggend bakhuis, moestuintje en boomgaard, evenwijdig aan straat gelegen.


ID: 15919 | Bouwkundig element

Hoeve De rode balie

Roesbruggestraat 57 (Alveringem)
Hoeve met losse, L-vormige opstelling van de verankerde, rode bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken rondom deels onverhard, deels gekasseid erf; bakstenen stoepen. Ten zuidwesten, kleine boomgaard en twee kleine omwallingen. Geasfalteerde erfoprit loodrecht op straat.


ID: 16381 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Rozendaalstraat 5 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen zonder specifiek erf; voorliggende boomgaard afgezet met doornhaag en wilgen.


ID: 83673 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Schooldreef 14 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom een begraasd erf, midden de vlakte, in nabijheid van zogenaamd "Hoeve Visart". Boerenhuis met achterliggende moestuin ten zuidoosten van erf. Noord gelegen boomgaard. Mooi perspectief op dorp met kerk en molen.


ID: 16449 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Sleutelstraat 1 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, ten westen en ten noorden afgezet met doornhaag en populieren; U-vormige opstelling van gebouwen rondom verhard verf; moestuin en boomgaard ten noorden; ingang geflankeerd door populieren.


ID: 16122 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en waterput

St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen en rest van omwalling ten oosten, gelegen midden weiden en boomgaarden. Mooi perspectief op kerk en molen van Alveringem. Vrij gaaf bewaard boerenhuis met streekgebonden karakter.


ID: 16088 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Stavelestraat 10 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom rechthoekig onverhard erf; bakstenen voetpaden. Moestuin links van het boerenhuis. Ten noordwesten, rest van omwalling. Ten westen, met doornhaag omzoomde boomgaard.


ID: 16093 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Stavelestraat 20 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom begraasd L-vormig erf. Ten westen, rest van omwalling en kleine boomgaard.


ID: 16155 | Bouwkundig element

Afspanning Hogen wayenburg

Waaienburgstraat 10 (Alveringem)
Alleenstaand boerenarbeidershuis bestaande uit links woongedeelte van vijf traveeën (dubbelhuisopstand) en rechts een drie traveeën tellend stal- en schuurgedeelte en één bouwlaag onder een licht gebogen zadeldak.


ID: 10839 | Bouwkundig element

Weeltjenshoeve

Antwerpsebaan 381 (Antwerpen)
Iets achterin gelegen, monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot 18de eeuw.