1715 resultaten


ID: 31726 | Bouwkundig element

Vierkantshoeve

Vliegstraat 89 (Alken)
Gesloten hoeve, in kern opklimmend tot 1741, gedeeltelijk versteend in 1914.


ID: 15930 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 29 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde en aan voet van lichte glooiing gelegen hoeve met onverharde oprit. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels begraasd, rechthoekig erf met rest van omwalling ten oosten en boomgaard ten westen.


ID: 16034 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Beverenstraat 82 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoeve uit de 18de eeuw. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard erf; bakstenen stoepen. Omgevende boomgaard.


ID: 15827 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Fortem 65 (Alveringem)
Voorheen omwalde hoeve met losse bestanddelen, zonder specifiek erf; aan de straat palende boomgaard; erfoprit gemarkeerd door twee vierkante, geel bakstenen hekpijlers met piramidaal, gecementeerd topstuk en bolvormige bekroning.


ID: 16042 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Gemeneweg 6-7 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom deels verhard erf met moestuin voor het boerenhuis. Ten zuidoosten, met wilgen en populieren afgezoomde rest van omwalling. Sinds de 19de eeuw opgesplitst in twee hoeven, zie een tweede onverhard erf ten noordoosten; boomgaard ten oosten.


ID: 15939 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Gijverinkhovestraat 2 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve, zie aanwezigheid van water ten zuiden; losse bestanddelen van één bouwlaag rondom verhard (kasseien + bakstenen) erf met spoor van cirkelvormig, bakstenen looppad van voormalige "paardenmanège". Een kleine boomgaard ten noorden scheidt de hoeve met geasfalteerde oprit van de straat af.


ID: 15940 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Gijverinkhovestraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom deels gebetonneerd erf met vaalt. Rest van omwalling achter het boerenhuis, en boomgaard ten westen.


ID: 16005 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Groenestraat 64 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, voorafgegaan door boomgaard: T-vormige opstelling van gebouwen rondom een deels met bakstenen verhard erf; oude, doch sterk aangepaste site: boerenhuis thans opslagplaats; recente woning tegen laatst genoemde.


ID: 16016 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Izenbergestraat 114 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, in nabijheid van dorpskern. Woning en dwarsschuur (nok parallel aan de straat); achterliggende stallingen, weide en boomgaard.


ID: 16435 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Izenbergestraat 149 (Alveringem)
Boerenarbeidershuis met boomgaard, ommuurde tuin en kleine schuur, palend aan de straat. Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.