713 resultaten


ID: 306921 | Bouwkundig geheel

Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Dijver, Eekhoutstraat, Groeninge, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Kartuizerinnenstraat, Kastanjeboomstraat, Katelijnestraat, Mariastraat, Nieuwstraat, O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Wollestraat (Brugge)
Deze bescherming betreft de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving.


ID: 82350 | Bouwkundig element

Leerlooierij de Coevoet

Groeninge 12 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen). Verankerde, bakstenen lijstgevel met licht getoogde openingen op arduinen lekdrempels. Moderne vormgeving van houtwerk, luiken, vensterleuningen en garagepoort.


ID: 82356 | Bouwkundig element

Leerlooierij 't Leerhuys

Groeninge 35 (Brugge)
Diep hoekhuis (in de knik van de rooilijn) van drie + één travee en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, gebouwd in 1873. Verankerde, bakstenen lijstgevel, afgeboord door geprofileerde, houten kroonlijst; dakvenster met puntgevel, oorspronkelijk het laadluik, zie de nog aanwezige hijshaak boven de middentravee. Voorts licht getoogde vensters onder strek, beluikt op de begane grond.


ID: 83279 | Bouwkundig element

Rasphuis of spinhuis

Hooistraat 27 (Brugge)
Voormalig rasphuis of spinhuis tot circa 1722. Daarna opeenvolgende functies. Tot 1862 kazerne. Tot 1885 magazijnen voor bouwmaterialen.


ID: 82993 | Bouwkundig element

Bedrijfsgebouwen van blekerijmeers

Langerei 79-80, 81 (Brugge)
Voormalige bedrijfsgebouwen van blekerijmeers, herbestemd als woningen van vier of drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


ID: 83377 | Bouwkundig element

Stadswoning en leerlooierij

Molenmeers 26-28 (Brugge)
17de-eeuwse panden van drie traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken.


ID: 77136 | Bouwkundig element

Spinnerijzaal

Nijverheidsstraat 7 (Brugge)
Nijverheidsstraat nr. 7. Voormalig spinnerijzaal van 1919 horende bij een nu verdwenen katoenspinnerij, heden in gebruik als handelszaak. De bankier Felix Dujardin koopt in 1846, net buiten de stadsgracht een strook tuingrond aan om er een katoenspinnerij op te richten. Met dit initiatief wenst hij vermoedelijk de zorgwekkende economische toestand van de stad Brugge wat aan te zwengelen. H


ID: 83166 | Bouwkundig element

Hoeve Stuyvenberghe

Peterseliestraat 102 (Brugge)
Thans woning met ommuurde voortuin voorzien van steunberen. Twee breedhuizen met nok parallel aan de straat gevat tussen twee puntgevels. Respectievelijk 19de-eeuws pand en aan de tuinzijde een 17de-eeuws pand in de loop van de 19de eeuw met één bouwlaag verhoogd. Laatst genoemde vermoedelijk deel uitmakend van de hoeve.


ID: 86249 | Bouwkundig element

Motorweefselfabriek

Beverenstraat 14-16 (Deerlijk)
Beverenstraat nrs. 14-16. Voormalige 'motorweefselfabriek', vermoedelijk gemotoriseerde weverij, volgens de kadastrale gegevens opgericht in 1914 door Vandekerkhove Camiel en Goeminne Remi. Heden verbouwd tot verschillende woonhuizen met horizontale gevelgeleding door het met schijnvoegen gecementeerd parement, de doorlopende arduinen onderdorpels en plint. Neoclassicistisch geïnspireerde


ID: 86250 | Bouwkundig element

Textielbedrijf Velouta

Beverenstraat 17, 33 (Deerlijk)
Beverenstraat nr. 17. Textielbedrijf z.g. "<italic>Velouta</italic>". Weverij volgens de kadastrale gegevens opgericht ca. 1933. Bedrijfsgebouw opgetrokken in functionele stijl. In 1964 breidt de weverij sterk uit. Rode baksteenbouw onder plat dak. Grote vensterpartijen onder doorgetrokken lateien, vernieuwd schrijnwerk. KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: <italic>Mutatieschetsen</it