Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

164 resultaten


ID: 302341 | Bouwkundig element

Dorpskom Assebroek

Jacobus Roelofstraat, Kerklaan, Pastoor Verhaegheplein (Brugge)
De dorpskom van Assebroek situeert zich rond het Pastoor Verhaegheplein omgeven door 19de-eeuwse dorpswoningen en de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis met kerkhof.


ID: 302049 | Bouwkundig element

Dorpskern Vivenkapelle

Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat (Damme)
De dorpskern van Vivenkapelle wordt gekenmerkt door een homogeen kloostercomplex ontworpen door Baron J.B. Bethune, waarbij steeds de neogotische stijleenheid werd gerespecteerd.


ID: 135400 | Landschappelijk geheel

Polder Klemskerke en Vlissegem

Klemskerke, Vlissegem (De Haan)
Dit gebied omvat de gave middeleeuwse kustpolders rond Klemskerke en Vlissegem met reliëfrijke zilte graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven voor. De dorpskernen van Vlissegem en Klemskerke vormen twee typische en gaaf bewaarde middeleeuwse polderdorpen, geconcentreerd rond de kerk met omgevend kerkhof en enkele invalswegen. Daarnaast zijn er ook nog verspreide restanten van militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog. De Noordede vormt een belangrijke waterloop als historisch afwateringskanaal voor dit poldergebied én de omliggende polders ten noordwesten van Brugge. De panoramische zichten bieden weidse vergezichten.


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Dit gebied omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 135207 | Landschappelijk geheel

Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode

Zevergem (De Pinte), Zwijnaarde (Gent), Melsen, Merelbeke, Schelderode (Merelbeke), Eke (Nazareth)
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode vormen één van de weinige restanten van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Het gebied wordt gekenmerkt door de afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels opgedeelde graslandpercelen. Het kasteeldomein van Schelderode ligt op de steilrand.


ID: 135387 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

Landegem, Merendree (Deinze), Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lievegem)
De waterloop de Oude Kale en het alluviale meersengebied rond de waterloop wordt omringd door een bulkenlandschap waar kleinschaligheid typerend is. Delen van de kleinschalige dorpskern van Vinderhoute en de driesgehuchten Slindonk, Heystedries en Drieselken en het gehucht Luchteren bevinden zich binnen de afbakening van het kouter- bulkenlandschap. Vaak liggen ze op de overgang van de bulken naar open field (een kouter of een akkercomplex op de hoger gelegen gronden). Merendree telt twee kasteeldomeinen aan de Oude Kale. Typerend voor de Gentse buitengordel is de aanwezigheid van verschillende clusters van kasteeldomeinen, zoals te Vinderhoute, Drongen, Luchteren en Mariakerke. In het gebied zijn verschillende elementen van bouwkundig erfgoed aanwezig, vnl. boerderijen, landelijke bewoning, een windmolen, kapellen.


ID: 301405 | Bouwkundig element

Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan, Doornbosstraat, Hansbekedorp, Kerkakkerstraat, Lindestraat, Melkerijstraat, Merendreestraat, Vaartstraat, Voordestraat (Deinze)
De dorpskom van Hansbeke wordt in het zuiden begrensd door de spoorweglijn Brugge-Gent en is gecentreerd rond de straat Hansbekedorp, de centrale noord-zuid-as van het dorp die loodrecht ten opzichte van de spoorweglijn loopt.


ID: 300409 | Bouwkundig element

Dorpskern Denderleeuw

Denderweg, Dorp, Moreelstraat, Pastorijweg (Denderleeuw)
Van de historische dorpskern van Denderleeuw bleven verschillende elementen gaaf bewaard ten westen van de Dender.


ID: 300471 | Bouwkundig element

Dorpskom Oudegem

Hofstraat, Lambroeckstraat, Mevrouw Courtmansstraat, Nederstraat, Ouburg, Oudegemse baan, Varenbergstraat, Zijpestraat (Dendermonde)
Het centrum van de gemeente Oudegem wordt bepaald door voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing met zowel herenhuizen als kleinschalige arbeiderswoningen. Voornaamste straten zijn de Hofstraat, Oudegemse baan, Ouburg en de Lambroeckstraat.


ID: 301716 | Bouwkundig element

Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)
De dorpskom van Wakken situeert zich rond de parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Catharina met achterliggend kerkhof en 18de-eeuwse pastorie ter hoogte van het koor. Ten noordoosten van de kerk bevindt zich het kasteel van Wakken. . De bebouwing in het dorp concentreert zich langs de belangrijkste uitvalswegen vanaf de Wapenplaats en bestaat voornamelijk uit aaneengesloten bebouwing met herenhuizen en burgerwoningen met oude delen die teruggaan tot de 18de eeuw.