Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

164 resultaten


ID: 302565 | Bouwkundig element

Kerkdorp Nieuw-Stuivekenskerke

Kasteelhoevestraat, Stuivekenskerkestraat, Viconiastraat (Diksmuide)
Stuivekenskerke is vandaag een landelijk dorp met zeer verspreide hoevebouw en drie kleine bewoningskernen.


ID: 135107 | Landschappelijk geheel

Sint-Martens-Bodegem

Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
Sint-Martens-Bodegem is ontstaan uit twee afzonderlijke kernen, rond de kerk en de ‘borcht’ en wordt gekenmerkt door een vrij ongeschonden landelijke dorpskern. Vanaf de kerk is het vrije uitzicht bewaard gebleven. De Molenbeek en de Zibbeek of Plankenbeek vormen twee lineaire elementen die het gebied in noord-zuid richting doorlopen. Bomenrijen, alleenstaande bomen of boomgroepjes kenmerken de valleigronden. Op de hoger gelegen delen komen enkele taluds voor. Ten oosten van het kasteeldomein ligt een open agrarisch gebied. Het kasteeldomein heeft een landschappelijke vijver met bijhorend park.


ID: 306597 | Bouwkundig element

Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

Brusselstraat, Sint-Ulriksstraat, Wallenweg (Dilbeek)
De dorpskom van Sint-Ulriks-Kapelle bestaat uit een groepering van een klein aantal huizen rond de kerk. De bebouwing in het dorpscentrum dateert voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. De percelen akker- en weideland ten noorden, oosten en vooral ten zuiden verwijzen naar de oorspronkelijke landelijke omgeving.


ID: 300128 | Landschappelijk geheel

Maasvallei tussen Maaseik en Maasmechelen

Dilsen, Elen, Rotem, Stokkem (Dilsen-Stokkem), Maaseik (Maaseik), Leut, Meeswijk, Vucht (Maasmechelen)
Dit gebied beslaat de uiterwaarden van de Maas tussen Maaseik en Maasmechelen. De meanderende rivier verlegde regelmatig haar loop, waardoor het landschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele fossiele en verlaten Maasmeanders. Historische dijken zijn nog aanwezig, de dijken zijn pas eind 20ste eeuw aaneengesloten gemaakt om overstromingen te voorkomen. In de tot een kilometer brede uiterwaarden tussen de dijk en de Maas zelf, kan de rivier nog regelmatig overstromen. Een unieke situatie voor Vlaanderen. Het landgebruik in de alluviale vlakte is agrarisch, enkele grote hoeven komen hier voor. Verder zijn er de gehuchten en dorpen, veelal ontstaan aan de toenmalige Maas. Nabij Leut strekt het kasteelpark van Villain XIIII zich uit in de riviervallei.


ID: 300142 | Bouwkundig element

Sint-Martinuskerk met omgeving

Kerkstraat, Rooienberg, Stationsstraat (Duffel)
De dorpskern van Duffel wordt gedomineerd door de Sint-Martinuskerk. Naast de kerk ligt de voormalige pastorie.


ID: 300891 | Bouwkundig element

Dorpskern Aaigem

Aaigemdorp, Griet, Ratmolenstraat (Erpe-Mere)
De dorpskern van Aaigem wordt gedomineerd door de parochiekerk gewijd aan Sint-Niklaas en Sint-Leonardus en de bijhorende pastorie. De aanwezige boerenwoningen en hoeve het Kloosterhof getuigen van het vroegere agrarische karakter van het dorp.


ID: 135388 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerlegem, Dikkele, Meilegem, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
De kleinschalige vallei van de Munkbosbeek loopt centraal door dit gebied. Aan de rand van de vallei bevinden zich de kleinschalige dorpskernen van Paulatem, Beerlegem en Dikkele. Paulatem en Beerlegem bevinden zich op de overgang van de vallei en de hoger gelegen koutergronden. Dikkele bevindt zich meer in de vallei van de Munkbosbeek. Het kasteeldomein van Beerlegem is in de vallei van de Munkbosbeek, net stroomafwaarts Beerlegem, uitgebouwd. De oostelijke grens wordt gevormd door de Munkboshoeven met omgevend landschap, gelegen in het open gebied tussen de Munkbosbeek en de Schaapsveldbeek. Aan deze laatste beek grenst het Spiegeldriesbos, een restant van het vroegere Munkbos.


ID: 300920 | Bouwkundig element

Dorpskom Baaigem

Baaigemstraat, Grintweg, Molenstraat, Muntekouter, Prinsenmolenstraat, Wilgenstraat (Gavere)
De dorpskom van Baaigem wordt bepaald door twee kernen, namelijk de Sint-Bavokerk en de windmolen Prinsenmolen.


ID: 300914 | Bouwkundig element

Dorpskom Semmerzake

Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat, Voorsteegje (Gavere)
Semmerzake is een straatdorp, gelegen op de as Merelbeke-Gavere, op de oostelijke heuvelkam van de Scheldevallei. Het dorpscentrum wordt gekarakteriseerd door smalle straatjes met een bochtig verloop.


ID: 135375 | Landschappelijk geheel

Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek

Geel (Geel), Herselt (Herselt), Westmeerbeek (Hulshout), Varendonk (Laakdal), Westerlo (Westerlo)
Het gebied, gelegen in de Zuiderkempen omvat de vallei van Grote Nete en haar fossiele bedding, met ten noorden een beboste paraboolduin met heiderelicten en de historische kern van Westerlo en ten zuiden een Diestiaanheuvel. Dit sterk gevarieerde landschap toont een mooi en coherent geheel tussen het quasi natuurlijke valleilandschap, meer ingerichte natuur- en cultuurlandschappen zoals de door dreven gekenmerkte bossen, het kasteel de Merode met omringend geometrisch en landschappelijk park, het agrarisch landschap rondom de Kaaibeekhoeve en het Riet met voormalige vloeiweidestelsel en het stedelijk landschap van Westerlo met 17de-eeuwse linde op een driehoekig marktplein omgeven door 19de-eeuwse burgerwoningen, kerk en dekenij.