Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

125 resultaten


ID: 2486 | Bouwkundig element

Hoeve Kleine Krankhoeve

Grote Doelstraat 1 (Bonheiden)
Gerestaureerde hoeve met langgestrekt woonstalhuis, wagenhuis, bakhuis, waterput, latrine en omhaagde boomgaard.


ID: 1876 | Bouwkundig element

Woning Pottenhuys

Broekstraat 78-80 (Bornem)
Huis van circa 1642, mogelijk verhoogd en inwendig aangepast circa 1773, toen het gebouw verkocht werd. Lange tijd in gebruik als pottenbakkerij en herberg.


ID: 73764 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Driestenbroekestraat 31 (Brakel)
Semigesloten hoeve met U-vormige aanleg uit het vierde kwart van de 19de eeuw en vergroot in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bedrijfsgebouwen in combinatie baksteen en houten stijl- en regelwerk met lemen vullingen, rondom ten dele gebetonneerd erf. Armpomp met arduinen waterbak tegen de erfgevel.


ID: 73765 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Driestenbroekestraat 46 (Brakel)
Semigesloten hoeve met U-vormige aanleg. Boerenwoning met schuur, bakhuis en stallen minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw, in het tweede kwart van de 20ste eeuw vergroot en uitgebreid. Gekasseid erf toegankelijk via ijzeren hek tussen schuur en loods.


ID: 78583 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof Ter Heyde

Terheidedreef 1-7 (Diksmuide)
Kasteelsite Hof Ter Heyde, gelegen in bebost gebied en toegankelijk via de Terheidedreef. Het kasteel is opgebouwd uit vijf duidelijk te onderscheiden bouwdelen, namelijk de zuidelijke woontoren van circa 1350, het oostelijke hoofdgebouw en de noordelijke traptoren opklimmend tot de 15de eeuw, een westelijke voorbouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, en een derde toren uit eind 19de eeuw. Bij het landhuis horen nutsgebouwen, uitgevoerd in rode baksteenbouw met een regionalistische inslag. Ten noorden aan de dreef ligt de laat 19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse boswachterswoning en aansluitend ommuurde moestuin met nutsgebouwen. Ten noordoosten van het centraal gelegen kasteel, laat 19de-eeuwse hoeve. Ten zuidoosten van het kasteel, laat 19de-eeuws koetshuis met stallingen en huis. Omringend park met restanten van walgracht, gazons, solitaire bomen en noordwaartse vista. Met dreven doorsneden bos ten noorden met bunkers uit WO I.


ID: 26273 | Bouwkundig element

Hoeve

Beekstraat 6, 6A-B (Gent)
De hoeve is een kenmerkend voorbeeld van de traditionele hoevebouw met losse bestanddelen uit de 18de eeuw in het Gentse. Het boerenhuis is traditiegetrouw ingeplant ten noorden van het met gras begroeide erf. De hoeve bewaart nog een langgerekt bakstenen bedrijfsgebouw onder zadeldak met pannen waarin stallen, schuur en wagenhuis zijn ondergebracht.


ID: 83643 | Bouwkundig element

Steegbeluik

Berouw 66-78, 104 (Gent)
Dubbel steegbeluik met gemeenschappelijke toegang. Van het beluik kwam in 1857 de rechtersteeg klaar, terwijl de huidige toegang, samen met de linkersteeg dateren van 1860. Beide delen van beluik met eigen karakter.


ID: 83644 | Bouwkundig element

Rij arbeiderswoningen

Berouw 135-145 (Gent)
Restant van een rij van dertien arbeidershuizen, in 1837 door de familie Voortman gebouwd voor arbeiders uit haar nabijgelegen textielfabriek. Rijhuizen van anderhalve bouwlaag, twee traveeën volgens spiegelbeeldschema, onder doorlopend zadeldak.


ID: 19970 | Bouwkundig element

Steegbeluik

Bevelandstraat, Voormuide (Gent)
Steegbeluik aan weerszijden afgebakend door middel van twee hardstenen paaltjes. Gekasseide stegen en plein, met in het midden van elk visueel gedeelte telkens een gemeenschappelijke toiletten in de huizenrijen ingebouwd. Beluikhuizen van twee en een halve bouwlaag, twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen).


ID: 20127 | Bouwkundig element

Steegbeluik Cité Evrard

Bijlokevest 18-54 (Gent)
In 1860 opgetrokken tweezijdig bebouwd steegbeluik met brede open toegang, van de straat gescheiden door drie gemetselde bogen. Oorspronkelijk woningen van twee bouwlagen, twee traveeën volgens repeterend schema, onder zadeldak.