Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

89 resultaten


ID: 24755 | Bouwkundig element

Gildehuis Den Enghel

Graslei 8 (Gent)
Het voormalig gildehuis Den Enghel is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. In 1912 werd een nieuwe voorgevel naar ontwerp van Amand Janssens opgetrokken. Trapgevel volledig opgetrokken uit zandsteen en zeer belangrijk voorbeeld van de Brabantse gotiek in Gent, gekenmerkt door skeletstructuur, de rijke versiering en typische behandeling van geveltop.


ID: 24756 | Bouwkundig element

Korenmetershuis

Graslei 9 (Gent)
Eerste Korenmetershuis, van 1435 tot 1540 gildehuis van de korenmeters. Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 16de eeuw, wederopgebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Verankerde trapgevel in traditionele stijl opgetrokken uit bak- en witte natuursteen. Aanbouw achteraan, namelijk klein diephuis van drie bouwlagen onder afgewolfd schilddak, met kern vermoedelijk opklimmend tot de 13de eeuw doch met latere aanpassingen uit de 19de eeuw.


ID: 24838 | Bouwkundig element

Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14 (Gent)
Gildehuis der Visverkopers, later ook zogenaamd Wit huys, daterend van 1506. Hoekhuis met trapgevel met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, opgetrokken uit Balegemse zandsteen, voorzien van een toegangsdeur met 18de-eeuwse arduinen spiegelboogomlijsting. De zijgevel aan de kant van de Leie, is een lijstgevel van drie traveeën in dezelfde stijl. Linker zijgevel met verspringend aantal traveeën op verschillende bouwlagen hoogte, en een achtertrapgevel.


ID: 24927 | Bouwkundig element

Goudsmedenhuis

Hoogpoort 33 (Gent)
Het voormalige goudsmedenhuis, ook Huis Samson genaamd, deed dienst als gildehuis van de goudsmeden tussen 1481 en 1540. De late-15de-eeuwse gevel in gotische stijl is opgetrokken in Balegemse zandsteen en telt vier traveeën en twee bouwlagen. Het huis heeft bakstenen zijtrapgevels en bewaart een laat-gotische kelder. Het huis links ervan, reeds geruime tijd deel uitmakend van dezelfde eigendom, is een breedhuis met een bepleisterde, 19de-eeuwse lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak, met een vermoedelijk 16de-eeuwse kern.


ID: 25085 | Bouwkundig element

Gildehuis Kruideniershuis

Klein Turkije 2-6 (Gent)
Breedhuis met gevel van Doornikse kalksteen met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak daterend uit de 13de eeuw.


ID: 25080 | Bouwkundig element

Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2-4, Kraanlei 2 (Gent)
Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 heropgebouwd. Het Wijnschroedershuis, naar ontwerp van architect David 't Kindt, is opgevat als een herenhuis in rococostijl met brede voorgevel uitziend op de Leie van elf traveeën en twee bouwlagen. Haaks op de achtergevel van het Wijnschroedershuis, bevindt zich het in 1912 gereconstrueerde lokaal van de gilde der Kraankinderen naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens.


ID: 25137 | Bouwkundig element

Gildehuis der Onvrije Schippers

Korenlei 7, 7A-D (Gent)
Gildehuis met barokke voorgevel daterend van 1739, naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Bepleisterde en geschilderde voorgevel boven een arduinen plint met keldervensters, met rijk versierde in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton.


ID: 25368 | Bouwkundig element

Gildehuis De Klok

Mageleinstraat 23, 23A (Gent)
Bak- en zandsteenbouw met een trapgevel met 9 treden en een topstuk, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de 16de eeuw. Zou volgens sommige auteurs het gildehuis van de tijkwevers geweest zijn.


ID: 25452 | Bouwkundig element

Brouwershuis

Onderbergen 36-38, Zwartezustersstraat 2 (Gent)
Oorspronkelijk één groot hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met een schilddak, voorgevel aangepast en zijgevel in Zwartezustersstraat verbouwd in 1782. Eertijds deel uitmakend van het voormalig klooster der Grijze Zusters, later gildehuis der Brouwers. Zeven traveeën brede, gedecapeerde voor- en zijgevel van bak- en zandsteen op plint van natuursteen.


ID: 19663 | Bouwkundig element

Sint-Antoniusgesticht

Sint-Antoniuskaai 9, 9A-H (Gent)
Achterin gelegen hoofdgebouw, het voormalige gildehuis, van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak. Voorgevel in classicerende barokstijl, gedateerd 1645 op cartouchevormige gevelsteen. Het complex omvat eveneens de Kapel Sint-Vincentius van Padua, opgetrokken in 1821, het voormalig oratorium van de zusters en verschillende bijgebouwen.