Uw zoekopdracht geeft 15187 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

15187 resultaten


ID: 349 | Bouwkundig element

Domein Kasteel van Gijzegem

Dokter De Cockstraat 3 (Aalst)
Van het in 1954 gesloopte kasteel van Gijzegem resten nog de rechthoekige omwalling, de 17de-eeuwse poortgebouwen aan de ingang met de inrijpoort en brug. Ten zuidwesten bevindt zich de kasteelhoeve.


ID: 332 | Bouwkundig element

Hof te Lokeren

Dreefstraat 57 (Aalst)
Hof te Lokeren, voormalige pachthoeve, bekend in de 16de eeuw. Mooi gelegen aan de Oesbeek met gedeeltelijke behouden omwalling, doch erg vernieuwde losstaande gebouwen.


ID: 76439 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Drèveweg 84 (Aalst)
Gesloten hoeve, omgeven met hoge bomen en weiden en belangrijk omwille van het volumespel in het landschap.


ID: 319 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Eerdegemstraat 67 (Aalst)
Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige geplaveide binnenkoer. Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder mansardedak met gecementeerde verankerde lijstgevel. Rechthoekige deur met bovenlicht in vlakke omlijsting van arduin op neuten en met geprofileerde druiplijst waarboven een gevelsteen gedateerd 1803. Twee kleine stalgebouwen onder zadeldaken.


ID: 428 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Faluintjesstraat 2, 2A (Aalst)
Boerenwoning met haakse langsschuur en tuin gelegen op de hoek van de Kokerijstraat. Eénlaags woonhuis van zes traveeën en één staltravee onder zadeldak.


ID: 8 | Bouwkundig element

Hoeve

Frans Roucelstraat 1 (Aalst)
Hoeve met dienstgebouw afgelijnd met getrapte baksteenfries en voorzien van poort onder houten latei en achterin gelegen boerenwoning van twee verdiepingen onder zadeldak met beraapte gevels; noordelijke zijgevel met beschilderd jaartal 1903.


ID: 9 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Frans Roucelstraat 3 (Aalst)
Semigesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken; hek ten oosten. Ten westen, boerenwoning van twee verdiepingen en vijf traveeën onder gebogen pannen zadeldak. Gecementeerde erfgevel met uitzicht uit de 19de eeuw.


ID: 10 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Frans Roucelstraat 5 (Aalst)
Achterin gelegen 19de-eeuwse langgestrekte hoeve met losstaande aanhorigheid.


ID: 167 | Bouwkundig element

Hoeve Den Gouden Leeuw

Geldhofstraat 48 (Aalst)
U-vormig hoevetje met gekasseide binnenplaats. Rechts, aan de straatkant, ijzeren inrijpoort, geflankeerd door pijlers; verder inrijpoort ten zuidwesten.


ID: 386 | Bouwkundig element

Hoeve

Grote Baan 161 (Aalst)
Hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig gekasseid erf. Eenlaags woonhuis, dubbelhuistype aan noordwestzijde, van zes traveeën onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aangepaste aanhorigheden met dwarsschuur aan de zuidwestzijde.