Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2779 resultaten


ID: 34566 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein De Wallekens

Bellemstraat 165 (Aalter)
Kasteel, samen met neerhof gelegen in een rechthoekige meervoudige omgrachting en omgeven door jachtbos en geometrisch drevenstelsel. Ten noordoosten via hekje verbonden met het erf van de hoeve. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak; naar verluidt op voorgevel eertijds gedateerd 1552, doch eerder 18de-eeuwse gevelordonnantie met recente restauratie.


ID: 34902 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Ter Wallen

Heirstraat 33-35 (Aalter)
Rechthoekig onderkelderd gebouw uit de 19de eeuw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met dakkapel en oeils-de-boeuf, gelegen in een grotendeels behouden rechthoekige omwalling. Toegang over de omgrachting met brug en smeedijzeren hek met gekasseide oprit. Remise en hovenierswoning van drie traveeën breed en drie traveeën diep onder schilddak, uit de 19de eeuw. Mestvaalt en aalpomp en deels ommuurde moestuin met gebombeerde serre, aangebouwd tegen de afsluitingsmuur. Grotwerk aan de grote vijver in de tuin.


ID: 34909 | Bouwkundig element

Goed te Vormezele

Heirstraat 88 (Aalter)
Vroeger omwald goed, nu nog aan de noord- en westzijde behouden walgracht. Heden toegankelijk via blauw-witgeschilderd ijzeren hek. Ten westen, boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw, bestaande uit samenstel van laag- en hooghuis van respectievelijk acht en drie traveeën en één en twee bouwlagen onder zadeldaken met klokkenstoel.


ID: 34998 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in neoclassicistische stijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.


ID: 302884 | Archeologisch geheel

Romeins castellum op het Loveld

Loveldlaan (Aalter)
Deze archeologische zone betreft het Romeins castellum op het Loveld.


ID: 34642 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed met heden neotraditioneel kasteeltje van twee bouwlagen opgetrokken uit bak- en natuursteen. Oude kern van het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Ten noorden, dienstgebouwen en grote duiventil. In de zuidelijke hoek van het terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende meersen met de tuin en een tuinpaviljoen, beide nu vervallen.


ID: 34643 | Bouwkundig element

Hoeve

Manewaarde 35 (Aalter)
Voormalige hoeve, eertijds gelegen binnen de omgrachting van het kasteeltje Nobelstede en daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Heden gedeelte van omgrachting op die plaats gedempt. Gerestaureerde boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. In noordoostelijke hoek van het erf, voormalig bakhuis van het tweedelige type.


ID: 34825 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Bellem

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van het park een jachtbos met dreven in sterrenpatroon. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.


ID: 35018 | Bouwkundig element

Goed te Boris

Reigerbeekstraat 1 (Aalter)
Eertijds omwald goed met vandaag nog resten van omgrachting. Zetel van een heerlijkheid, reeds vermeld in 1448. Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw. Twee parallelle dienstgebouwen met schuur en stallen, gedateerd 1866 en 1867. Ten noorden, bakhuis gelegen aan de straat en vijver.


ID: 34843 | Bouwkundig element

Hoeve Spildoorn

Spildoorn 4 (Aalter)
Gebouwd als onderdeel van het Groot Fort Sint-Filips, misschien oorspronkelijk een soort kazerne of woning voor de troepen naast het fort, gelegen op gronden van Joos Patheet. Boerenwoning en tweegezinswoning, van één bouwlaag onder zadeldak; op zijgevel in cartouche gedateerd 1614. Ten noordoosten, vierkante duiventoren uit het eerste kwart van de 17de eeuw onder zadeldak.